Welkom op de website van de Dorpsraad Gorssel

 

 

WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE VERENIGING DORPSRAAD GORSSEL 

 

Deze website wordt gebruikt voor het verenigingsnieuws van de Vereniging Dorpsraad Gorssel. U vindt hier bijvoorbeeld  de adressen van de bestuursleden, de aankondiging van de geplande Algemene Leden Vergadering, de notulen van de afgelopen ledenvergaderingen en het Dorpsplan Gorssel 2013-2017. De website zal ook worden gebruikt voor meningen en standpunten van het bestuur.

 

Voor nieuwsberichten, de activiteitenagenda en een overzicht van de ondernemers en de verenigingen in Gorssel kunt u terecht op de website www.Gorssel.nl. Gorssel.nl is een actuele, levendige website die wordt onderhouden door een enthousiaste redactie. De site wordt goed bezocht door bewoners en bezoekers van Gorssel.

 

Voor alle duidelijkheid: Gorssel.nl wordt gemaakt door een zelfstandige redactie. De Dorpsraad heeft hierin geen stem en is dan ook niet verantwoordelijk. Wel ontvangt de redactie van Gorssel.nl jaarlijks een kleine subsidie voor het ‘in de lucht houden’ van de website.

 

 

  
Vindt u de leefbaarheid en de voorzieningen
in ons dorp belangrijk?
  
Wilt u invloed op de besluitvorming hierover?
     

Laat dan uw stem horen en word lid van de
Vereniging Dorpsraad Gorssel
.
   

 

Gorssel, een aantrekkelijk dorp in een landelijke omgeving

Gorssel behoort samen met diverse andere kernen tot de gemeente Lochem. Iedere kern heeft een eigen karakter en daarom is het goed dat er in iedere kern een belangenvereniging actief is. Voor Gorssel is dat de Vereniging Dorpsraad Gorssel.
De Dorpsraad Gorssel is een zelfstandige vereniging, onafhankelijk van de gemeente Lochem. De Dorpsraad vormt de schakel tussen de inwoners van Gorssel, het gemeentebestuur en andere organisaties. De Dorpsraad is overlegpartner van de gemeente en wordt op belangrijke punten van het gemeentelijk beleid bij de besluitvorming betrokken. Daarbij wordt gevraagd en ongevraagd advies uitgebracht.

Het is prettig wonen in Gorssel en dat moet vooral zo blijven! 

Wat doet de Dorpsraad?

De Dorpsraad vertolkt de opvattingen van de inwoners over belangrijke zaken uit het dorp en draagt die uit naar de gemeente of andere instanties. De Dorpsraad ontwikkelt ook zelf initiatieven, zoals herstel van het openluchttheater en openstelling van de IJsseldijken naar Epse en Eefde. De Dorpsraad streeft naar een open overleg met de gemeente of andere instanties. Maar soms is verzet tegen ongewenste voornemens noodzakelijk. 

Dorpsplan

Uitgangspunt bij veel activiteiten van de Dorpsraad is het Dorpsplan Gorssel 2013 – 2017 dat met veel inbreng van de bevolking begin 2013 tot stand is gekomen. Het geldt voor de periode 2013 tot 2017 en verwoordt de visie van de inwoners van Gorssel. Er zijn een aantal werkgroepen actief met de uitvoering van de in het Dorpsplan genoemde wensen en ideeën. 

Uw stem telt!

Belangenbehartiging kan alleen als we goed op de hoogte zijn van alles wat in Gorssel speelt. Wij stellen het zeer op prijs uw ideeën te vernemen. Maar wij horen ook graag van u als u het niet eens bent met het beleid van de Dorpsraad.

Een groot draagvlak is belangrijk om onze stem luid en duidelijk te laten horen. Daarom is het van belang dat zoveel mogelijk inwoners lid zijn van de Vereniging Dorpsraad Gorssel. Veel Gorsselnaren zijn al lid. U nog niet? U steunt het werk van de Dorpsraad voor slechts € 10,- per huishouden per jaar.

 

Plaats een reactie