Home

slider-1-1
slider-3
slider-2-1
slider-1
slider-2

WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE VERENIGING DORPSRAAD GORSSEL

Welkom! Je vindt hier het nieuws van de Vereniging Dorpsraad Gorssel. De website zal ook worden gebruikt voor meningen en standpunten van het bestuur.

Klik hier voor de nieuwe, inspirerende wandelroute van Gorssels Goed door het hart van Gorssel!

Gorssel, een aantrekkelijk dorp in een landelijke omgeving
Gorssel behoort samen met diverse andere kernen tot de gemeente Lochem.
De Dorpsraad Gorssel is een zelfstandige vereniging, onafhankelijk van de gemeente Lochem. De Dorpsraad vormt de schakel tussen de inwoners van Gorssel, het gemeentebestuur en andere organisaties. De Dorpsraad is overlegpartner van de gemeente en wordt op belangrijke punten van het gemeentelijk beleid bij de besluitvorming betrokken. Daarbij wordt gevraagd en ongevraagd advies uitgebracht.

Het is prettig wonen in Gorssel en dat moet vooral zo blijven!

Wat doet de Dorpsraad?
De Dorpsraad vertolkt de opvattingen van de inwoners over belangrijke zaken uit het dorp en draagt die uit naar de gemeente of andere instanties. De Dorpsraad ontwikkelt ook zelf initiatieven en streeft naar een open overleg met de gemeente of andere instanties. Maar soms is verzet tegen ongewenste voornemens noodzakelijk.

Dorpsplan
Uitgangspunt bij veel activiteiten van de Dorpsraad is het Dorpsplan Gorssel 2018- 2023 dat met veel inbreng van de bevolking begin 2018 tot stand is gekomen en dat de visie  van de inwoners van Gorssel verwoordt. Er is een aantal werkgroepen actief met de uitvoering van de in het Dorpsplan genoemde wensen en ideeën. Wij werken samen met de gemeente. Op hoofdlijnen kijken wij met name naar de status en ontwikkelingen van:
  • Zorg en welzijn
  • Verkeer
  • Recreatie en toerisme
  • Centrum en Economie
  • Cultuur historie en Landschap
  • Accomodaties en voorzieningen
  • Duurzaam en Groen

Jouw stem telt!

Belangenbehartiging kan alleen als we goed op de hoogte zijn van alles wat in Gorssel speelt. Wij stellen het zeer op prijs jullie ideeën te vernemen. Maar wij horen ook graag wanneer je het niet eens bent met het beleid van de Dorpsraad.

Een groot draagvlak is belangrijk om onze stem luid en duidelijk te laten horen. Daarom is het van belang dat zoveel mogelijk inwoners lid zijn van de Vereniging Dorpsraad Gorssel. Nog geen lid? Je steunt de Dorpsraad voor slechts € 10,- per huishouden per jaar.

LAATSTE NIEUWS

GESPREK MET DE KERNWETHOUDER

1 maart 2023
wethouder de goede

Twee keer per jaar (vaker indien nodig) overlegt het bestuur van de Dorpsraad met de kernwethouder, Lex de Goede, van de gemeente Lochem. Véronique Vroege (Juridische Zaken) was ook aanwezig bij de vergadering. Belangrijkste punten die zijn aangekaart:  Woonruimte: Er wordt nog steeds gezocht naar tijdelijke woonruimte voor statushouders, ontheemden, spoedzoekers, en starters. Dat betekent … Lees meer

Lees verder

Bezoek ook de onafhankelijke nieuwssite Gorssel.nl