Juridisch

De Dorpsraad Gorssel is een vereniging met ANBI-status en volledige rechts-bevoegdheid, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08160654, opgericht middels een notariële akte van oprichting op 25 mei 2007.Open deze akte(statuten, pdf)

Beheer FinanciënHet beheer van de financiën wordt uitgevoerd door de penningmeester, die ook lid is van het bestuur. Een onafhankelijke kascommissie van 2 of 3 leden controleert jaarlijks de financiën. Tijdens de Algemene Leden Vergadering worden die financiën ter goedkeuring gepresenteerd.De inkomsten worden besteed aan projecten of initiatieven gedragen door de leden en goedgekeurd door het bestuur in overeenstemming met de statuten. Leidraad is het dorpsplan en een financiële onderbouwing. Het bestuur en leden van de werkgroepen krijgen geen beloning voor de werkzaamheden binnen de Dorpsraad Gorssel. Alles gebeurt op vrijwillige basis.