Nieuws

Nieuwsoverzicht

Geen ALV op 15 oktober 2020

Helaas hebben wij moeten besluiten om de ALV van 15 oktober uit te stellen. Wij informeren onze leden en andere belangstellenden binnenkort via een extra nieuwsbrief en deze site.

Read More...

WANDELROUTE GORSSELS GOED GEOPEND!

12 juni is de wandelroute Gorssels Goed geopend. Met een heuse openingshandeling op anderhalve meter afstand heeft initiatiefnemer Dick van Welzen samen met zijn collega’s Tseard Veenstra en Nico Meerburg de route geopend. Klik hier voor de wandelroute en ontdek zelf wat een verrassende en inspirerende wandeling er door het dorpshart van Gorssel loopt.

Read More...

Financieel jaarverslag 2019 ter inzage – goedgekeurd door de kascommissie

Uiteraard willen we  met onze leden het financieel jaarverslag delen. Normaal gesproken doen we dit tijdens een ALV, maar vanwege het Covid-virus is dat lastig op dit moment. Wij hopen u op deze manier toch te betrekken bij het reilen en zeilen van de Dorpsraad. De Kascommissie heeft decharge verleend met als opmerking dat ‘we…

Read More...

Wat is de woonbehoefte in Gorssel?

Vul nu de enquête in! Welke woonwensen hebben inwoners en toekomstige inwoners van Gorssel? Dat willen gemeente Lochem en de dorpsraad Gorssel graag weten. Om die vraag te kunnen beantwoorden zijn er twee enquêtes gemaakt. Eén enquête voor alle inwoners van Gorssel en mensen die zich graag in Gorssel willen vestigen. De tweede enquête is…

Read More...

Werkgroep presenteert varianten voor behoud accommodaties Gorssel

Schrijf u ook in en praat mee over de keuze voor de varianten voor het behoud van accommodaties in Gorssel! Geef u via op voor de informatie-avonden. PERSBERICHT VAN DE GEMEENTE LOCHEM Lochem, 20 januari 2020 Werkgroep presenteert varianten voor behoud accommodaties Gorssel De Werkgroep Gorsselse Accommodaties presenteert inwoners van Gorssel drie varianten voor…

Read More...

Gorsselse Accommodaties (GA!): Nieuwe website live

Om iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te houden over de plannen en voortgang over de nieuw -of verbouw van een aantal Gorsselse Accommodaties is er een speciale website in het leven geroepen. Klik hier en u leest over de laatste ontwikkelingen. Waarom een speciale website? Omdat de Dorpsraad niet de enige partij is…

Read More...

Volgend jaar meer duidelijk over toekomst Gorsselse accomodaties

ARTIKEL STENTOR 13/11/19 Pas volgend jaar klaarheid over toekomst van Gorsselse sportvelden, school en cultureel centrum De plannenmakerij rondom de toekomst van een accommodaties in Gorssel heeft vertraging opgelopen. Aan het begin van dit jaar dacht de Dorpsraad van Gorssel dat 2019 ‘het jaar van de waarheid’ zou worden, maar het is nu al zeker…

Read More...

ALV 12 september in de Vullerschool

Het was een mooie Algemene Ledenvergadering in de Vullerschool. De opkomst was goed, zo’n veertig leden, en de sfeer was positief. De nieuwe ideeën makelaar van de gemeente Lochem heeft zich kort voorgesteld. Wouter Swart is het aanspreekpunt van de gemeente als het om plannen en ideeën over Gorssel gaat. De verschillende werkgroepen -verkeer, Toerisme…

Read More...

Gorssel in de race voor schoonste winkelgebied van 2019

In een schoon winkelgebied komen mensen graag winkelen, kopen ze meer en voelen ze zich beter. Niet alleen een schoon, maar ook een opgeruimd en gastvrij winkelgebied draagt bij aan een positieve beleving van ons Dorp, evenals de inrichting van de openbare ruimte. Om samen voor een schoon winkelgebied te zorgen is inzicht nodig in…

Read More...

Varianten Gorsselse Accommodaties (bericht van gemeente Lochem)

Hoe ziet het plan eruit voor de Gorsselse accommodaties? Welke varianten zijn mogelijk? En wie bepaalt welke variant het wordt? Hebben inwoners van Gorssel daar invloed op? Daar zijn veel inwoners van Gorssel benieuwd naar. De informatieavond op 26 maart 2019 van de werkgroep Gorsselse Accommodaties was dan ook druk bezocht. Intussen werkt de werkgroep…

Read More...

Mooie resultaten voor Gorssel!

Goede resultaten voor Gorssel Centrum en het Openlucht Theater. Klik hier voor meer info. Openluchttheater

Read More...

Verslag Lente-bijeenkomst Dorpsraad Gorssel 21 maart 2019

Verslag Lente Overleg Dorpsraad Gorssel 21 maart 2019   Otto van Harmelen heet een ieder welkom en spreekt zijn tevredenheid uit over de opkomst, ondanks het feit dat Oranje een belangrijke voetbalwedstrijd speelt. In het bijzonder heet hij wethouder Bert Groot Wesseldijk en ideeën makelaar Liesbeth van Rijn welkom. De bedoeling van deze bijeenkomst is…

Read More...

Presentatie vergadering 21 maart 2019

Presentatie Voorjaars vergadering 2019

Read More...

Artikel in de Berkelbode – Lelystad Airport

Lees hier het artikel.    

Read More...

21 maart ledenvergadering Dorpsraad

Om 19.30u staat de koffie klaar in de Vullerschool voor een lente-overleg van de Dorpsraad Gorssel. We starten om 20.00u. Van harte welkom! Agenda (onder voorbehoud)  Lente-overleg tussenstand 1. Welkom 2. Speerpunten afgelopen half jaar – Communicatie – Werkgroepen – Uitwerking Dorpsplan 2018-2023 3. Korte presentaties – Werkgroep Verkeer – Werkgroep GA! (Gorsselse Accomodaties) –…

Read More...

Zienswijze van de Dorpsraad op Lelystad Airport

Contactgegevens: Secretariaat Dorpsraad Gorssel Groeneweg 19 7213 DM GORSSEL Email: www.dorpsraadgorssel.nl Directie Participatie Lelystad Airport Postbus 209701 2500 EX Den Haag. Onderwerp: Zienswijze op het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport en de geactualiseerde milieueffectrapportage (MER) bij het Luchthavenbesluit. Geachte mevrouw van Nieuwenhuizen, Excellentie, Gorssel, 20 februari 2019 De Dorpsraad Gorssel is…

Read More...

Werkgroep Ga! aan de slag!

Werkgroep GA! aan de slag met accommodatieplan Gorssel Een gewijzigde werkgroep gaat aan de slag voor de toekomst van Gorsselse voorzieningen en accommodaties. De naam van de werkgroep is kortweg GA! (Gorsselse Accommodaties). De werkgroep zal een vervolg geven aan het voorzieningen- en accommodatieplan in Gorssel. In 2018 zijn er al veel gesprekken geweest over…

Read More...

Gorssel 3e plaats schoonste winkelgebied Nederland

SCHOONSTE WINKELGEBIED VERKIEZING 2018 Voor de zesde keer op rij organiseert Stichting Nederland Schoon de verkiezing van ‘Schoonste Winkelgebied van Nederland’. NederlandSchoon wenst met de verkiezing de samenwerking tussen gemeenten, ondernemers en beheerders te stiumuleren. Een schoon winkelgebied straalt meer gastvrijheid uit. Het winkelend publiek voelt zich hierdoor meer welkom, en daar heeft ondernemer baat…

Read More...

Vervanging beuk Hoofdstraat

Read More...

Persbericht Lochem zoekt zijn zwerfafvalhelden

          Persbericht 19 oktober 2018 Lochem zoekt zijn zwerfafvalhelden In de gemeente Lochem zijn veel inwoners actief die zich inzetten voor een schone buurt. De gemeente Lochem en Circulus-Berkel zoeken samen met Stichting Welzijn Lochem deze helden. Ken jij zo’n inwoner? Meld hem of haar dan aan!   Iedereen kent wel…

Read More...

Verslag ALV 5 september 2018

Verslag algemene ledenvergadering Dorpsraad  5 september 2018 in de NH kerk te Gorssel De voorzitter Hans Geerlink opent de vergadering en heet allen die in grote getale gekomen zijn welkom. De notulen van de vorige algemene ledenvergadering worden besproken. Een omissie in het verslag wordt als volgt aangevuld: “Het financieel verslag is goedgekeurd door de ledenvergadering…

Read More...

Nieuw Dorpsplan, promotiefilm, nieuw bestuur

Tijdens de ledenvergadering van 5 september 2018 werd het nieuwe dorpsplan 2018-2023 gepresenteerd. Ook ging de promotiefilm over Gorssel in première. De film is een initiatief van de Vereniging Dorpsraad Gorssel, Ondernemersvereniging Gorssel Buitengewoon en Gorssel.nl. De leden van de Dorpsraad hebben tijdens de ALV een nieuw bestuur benoemd. Afscheid werd genomen van Jan de…

Read More...

Ledenvergadering op 5 september 2018

Op woensdagavond 5 september 2018 houdt de Vereniging Dorpsraad Gorssel de eerder aangekondigde algemene ledenvergadering (ALV). We nodigen de leden van de vereniging daar van harte voor uit. De leden krijgen allemaal een persoonlijke uitnodiging. Ook Gorsselnaren die (nog) geen lid zijn van de Dorpsraad zijn welkom. Over verenigingszaken mogen zij niet meestemmen. Na een…

Read More...

Presentatie ALV 30 mei 2018 beschikbaar

De presentatie van de algemene ledenvergadering van 30 mei 2018 is beschikbaar. De presentatie behandelde in hoofdlijnen het concept dorpsplan 2018-2023 en ook een aantal verenigingsformaliteiten. Voor een impressie van de ledenvergadering wordt verwezen naar het artikel van 31 mei 2018 op Gorssel.nl. Daar is ook de presentatie beschikbaar. (Helaas is het bestand te groot…

Read More...