Nieuws

Nieuwsoverzicht

Dichter Dick bij Allemaal1.tv

Leuk gesprek met Dick van Welzen van de werkgroep Cultuur van de Dorpsraad. Kijk het terug vanaf 01.09.40.

Read More...

Slibstortingen Zandgat

De Dorpsraad heeft tijdens het laatste overleg op 29 oktober jl. met wethouder Groot Wesseldijk om een waterkwaliteit test in het zandgat gevraagd omdat er onrust is over deze stortingen. Zeker met aanhoudende berichten over PFAS vervuiling en vervuilde sliblozingen leek het ons verstandig om zo’n watertest te doen. De gemeente heeft vervolgens navraag gedaan…

Read More...

Praat ook mee over de omgevingsvisie!

Ook de gemeente Lochem krijgt te maken met de nieuwe Omgevingswet. Op 1 januari 2022 treedt deze wet in werking. Die wet verplicht gemeenten, provincies en Rijk om een omgevingsvisie op te stellen. Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Een van de onder­delen van de wet is de verplichting voor Rijk, provincies en gemeenten om een…

Read More...

Definitief geen MFA in Gorssel

Gemeenteraad: geen MFA. De gemeenteraad van Lochem heeft dinsdag 24 november tijdens een online-raadsvergadering een motie aangenomen waarin definitief geen plaats is voor een Multi Functionele Accomodatie in Gorssel. Wat er dan wel gaat gebeuren met de accomodaties moet het eerste kwartaal van 2021 blijken. Na uitgebreide discussie en een schorsing heeft de gemeente­raad aan het…

Read More...

Woningen in Gorssel

Ook de Dorpsraad maakt zich hard voor meer betaalbare starterswoningen en sociale woningbouw. Dat kan door de school in de kern te houden, wat de wens was en is van een meerderheid van de inwoners van Gorssel. Met variant 2 blijven we een DORP met de school, sporthal en voorzieningen in het centrum. Buitensporten kan…

Read More...

Waarom het gemeenteloket in Gorssel nog even dicht blijft…

Lees via onderstaande link het officiele antwoord van de gemeente waarom het gemeenteloket in Gorssel vanwege Covid-19 gesloten blijft. Beantwoording+brief+Dorpsraad+Gorssel+ivm+verlenging+tijdelijke+sluiting+loket+Gorssel+  

Read More...

DOE MEE AAN DE GEDICHTENWEDSTRIJD GORSSELS GOED !

De Dorpsraad Gorssel organiseert een gedichtenwedstrijd in het kader van zijn project Gorssels Goed. Dichters uit Gorssel, de regio, de rest van het land en Vlaanderen zijn van harte uitgenodigd om een bijdrage in te zenden. Er zijn mooie prijzen te winnen: € 300,- voor de eerste prijs, € 200,- voor de tweede prijs en …

Read More...

Geen ALV op 15 oktober 2020

Helaas hebben wij moeten besluiten om de ALV van 15 oktober uit te stellen. Wij informeren onze leden en andere belangstellenden binnenkort via een extra nieuwsbrief en deze site.

Read More...

WANDELROUTE GORSSELS GOED GEOPEND!

12 juni is de wandelroute Gorssels Goed geopend. Met een heuse openingshandeling op anderhalve meter afstand heeft initiatiefnemer Dick van Welzen samen met zijn collega’s Tseard Veenstra en Nico Meerburg de route geopend. Klik hier voor de wandelroute en ontdek zelf wat een verrassende en inspirerende wandeling er door het dorpshart van Gorssel loopt.

Read More...

Financieel jaarverslag 2019 ter inzage – goedgekeurd door de kascommissie

Uiteraard willen we  met onze leden het financieel jaarverslag delen. Normaal gesproken doen we dit tijdens een ALV, maar vanwege het Covid-virus is dat lastig op dit moment. Wij hopen u op deze manier toch te betrekken bij het reilen en zeilen van de Dorpsraad. De Kascommissie heeft decharge verleend met als opmerking dat ‘we…

Read More...

Wat is de woonbehoefte in Gorssel?

Vul nu de enquête in! Welke woonwensen hebben inwoners en toekomstige inwoners van Gorssel? Dat willen gemeente Lochem en de dorpsraad Gorssel graag weten. Om die vraag te kunnen beantwoorden zijn er twee enquêtes gemaakt. Eén enquête voor alle inwoners van Gorssel en mensen die zich graag in Gorssel willen vestigen. De tweede enquête is…

Read More...

Werkgroep presenteert varianten voor behoud accommodaties Gorssel

Schrijf u ook in en praat mee over de keuze voor de varianten voor het behoud van accommodaties in Gorssel! Geef u via op voor de informatie-avonden. PERSBERICHT VAN DE GEMEENTE LOCHEM Lochem, 20 januari 2020 Werkgroep presenteert varianten voor behoud accommodaties Gorssel De Werkgroep Gorsselse Accommodaties presenteert inwoners van Gorssel drie varianten voor…

Read More...

Gorsselse Accommodaties (GA!): Nieuwe website live

Om iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te houden over de plannen en voortgang over de nieuw -of verbouw van een aantal Gorsselse Accommodaties is er een speciale website in het leven geroepen. Klik hier en u leest over de laatste ontwikkelingen. Waarom een speciale website? Omdat de Dorpsraad niet de enige partij is…

Read More...

Volgend jaar meer duidelijk over toekomst Gorsselse accomodaties

ARTIKEL STENTOR 13/11/19 Pas volgend jaar klaarheid over toekomst van Gorsselse sportvelden, school en cultureel centrum De plannenmakerij rondom de toekomst van een accommodaties in Gorssel heeft vertraging opgelopen. Aan het begin van dit jaar dacht de Dorpsraad van Gorssel dat 2019 ‘het jaar van de waarheid’ zou worden, maar het is nu al zeker…

Read More...

ALV 12 september in de Vullerschool

Het was een mooie Algemene Ledenvergadering in de Vullerschool. De opkomst was goed, zo’n veertig leden, en de sfeer was positief. De nieuwe ideeën makelaar van de gemeente Lochem heeft zich kort voorgesteld. Wouter Swart is het aanspreekpunt van de gemeente als het om plannen en ideeën over Gorssel gaat. De verschillende werkgroepen -verkeer, Toerisme…

Read More...

Gorssel in de race voor schoonste winkelgebied van 2019

In een schoon winkelgebied komen mensen graag winkelen, kopen ze meer en voelen ze zich beter. Niet alleen een schoon, maar ook een opgeruimd en gastvrij winkelgebied draagt bij aan een positieve beleving van ons Dorp, evenals de inrichting van de openbare ruimte. Om samen voor een schoon winkelgebied te zorgen is inzicht nodig in…

Read More...

Varianten Gorsselse Accommodaties (bericht van gemeente Lochem)

Hoe ziet het plan eruit voor de Gorsselse accommodaties? Welke varianten zijn mogelijk? En wie bepaalt welke variant het wordt? Hebben inwoners van Gorssel daar invloed op? Daar zijn veel inwoners van Gorssel benieuwd naar. De informatieavond op 26 maart 2019 van de werkgroep Gorsselse Accommodaties was dan ook druk bezocht. Intussen werkt de werkgroep…

Read More...

Mooie resultaten voor Gorssel!

Goede resultaten voor Gorssel Centrum en het Openlucht Theater. Klik hier voor meer info. Openluchttheater

Read More...

Verslag Lente-bijeenkomst Dorpsraad Gorssel 21 maart 2019

Verslag Lente Overleg Dorpsraad Gorssel 21 maart 2019   Otto van Harmelen heet een ieder welkom en spreekt zijn tevredenheid uit over de opkomst, ondanks het feit dat Oranje een belangrijke voetbalwedstrijd speelt. In het bijzonder heet hij wethouder Bert Groot Wesseldijk en ideeën makelaar Liesbeth van Rijn welkom. De bedoeling van deze bijeenkomst is…

Read More...

Presentatie vergadering 21 maart 2019

Presentatie Voorjaars vergadering 2019

Read More...

Artikel in de Berkelbode – Lelystad Airport

Lees hier het artikel.    

Read More...

21 maart ledenvergadering Dorpsraad

Om 19.30u staat de koffie klaar in de Vullerschool voor een lente-overleg van de Dorpsraad Gorssel. We starten om 20.00u. Van harte welkom! Agenda (onder voorbehoud)  Lente-overleg tussenstand 1. Welkom 2. Speerpunten afgelopen half jaar – Communicatie – Werkgroepen – Uitwerking Dorpsplan 2018-2023 3. Korte presentaties – Werkgroep Verkeer – Werkgroep GA! (Gorsselse Accomodaties) –…

Read More...

Zienswijze van de Dorpsraad op Lelystad Airport

Contactgegevens: Secretariaat Dorpsraad Gorssel Groeneweg 19 7213 DM GORSSEL Email: www.dorpsraadgorssel.nl Directie Participatie Lelystad Airport Postbus 209701 2500 EX Den Haag. Onderwerp: Zienswijze op het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport en de geactualiseerde milieueffectrapportage (MER) bij het Luchthavenbesluit. Geachte mevrouw van Nieuwenhuizen, Excellentie, Gorssel, 20 februari 2019 De Dorpsraad Gorssel is…

Read More...

Werkgroep Ga! aan de slag!

Werkgroep GA! aan de slag met accommodatieplan Gorssel Een gewijzigde werkgroep gaat aan de slag voor de toekomst van Gorsselse voorzieningen en accommodaties. De naam van de werkgroep is kortweg GA! (Gorsselse Accommodaties). De werkgroep zal een vervolg geven aan het voorzieningen- en accommodatieplan in Gorssel. In 2018 zijn er al veel gesprekken geweest over…

Read More...