Financiële ondersteuning aanvragen bij de Dorpsraad

Richtlijnen voor financiële ondersteuning door de Dorpsraad

  • De Dorpsraad geeft financiële ondersteuning voor activiteiten binnen de eigen vereniging en voor activiteiten van derden die bijdragen aan haar doelstellingen.
  • Initiatieven van derden worden in principe eenmalig of voor een beperkte periode (enkele jaren) financieel ondersteund. Het is de bedoeling dat die activiteiten daarna op eigen benen staan of structurele financiering hebben gevonden. Over het algemeen zal dat gemakkelijker zijn na de opstartfase waarin de levensvatbaarheid en de waarde van het initiatief is bewezen.
  • Er wordt geen financiële ondersteuning gegeven voor salariskosten of sociale activiteiten voor de vrijwilligers die actief zijn in een initiatief buiten de Dorpsraad. In plaats daarvan zijn deze vrijwilligers van harte welkom op onze jaarlijkse borrel of barbecue.
  • De hoogte van de ondersteuning door de Dorpsraad is afhankelijk van de begroting van het initiatief en de impact op dorp. Aan het einde van het jaar waarin financiële steun is gegeven, verwachten we een korte verantwoording van de uitgevoerde activiteiten en de besteding van de ontvangen bijdrage.
  • Naast een financiële bijdrage, kan de Dorpsraad ook ondersteuning geven door middel van advies of hulp met het leggen van contacten, bijvoorbeeld met de gemeente.