Projecten

Projecten

Werkgroepen en bestuur van de Vereniging Dorpsraad Gorssel zijn actief op vele fronten, in en voor Gorssel. Zowel als schakel tussen de inwoners van Gorssel en de gemeente Lochem en andere instanties als met eigen initiatieven. Uitgangspunt daarbij is het Dorpsplan. Begin 2018 is met veel inbreng van bewoners van Gorssel een nieuw Dorpsplan tot stand gekomen dat geldt voor de jaren 2018 tot 2023.

Hieronder op deze pagina vindt u een kort overzicht van alle activiteiten. Klik op de foto of in het menu aan de linkerzijde van het scherm voor een uitvoerige beschrijving per project. De teksten van deze onderwerpen en de bijlagen worden regelmatig geactualiseerd. Meer actuele ontwikkelingen over deze activiteiten staat ook in de rubriek 'Nieuws' in het hoofdmenu.

Kort overzicht van de activiteiten van de Dorpsraad

Lopende projecten

Gorssel Bloeit!

Help Gorssel bloeien!

N348

Geen ingrijpende maatregelen op het bestaande trace van de N348 zoals parallelwegen en vierbaans kruising bij Quatre Bras.

PHS – GON: intensivering spoorvervoer

De Dorpsraad is tegen de plannen voor een forse intensivering van het goederen-vervoer langs ons dorp.

Openstelling IJsseldijken

De Dorpsraad streeft naar openstelling van de IJsseldijken naar Eefde en Epse voor wandelaars en waar mogelijk voor fietsers.

Dorpsplan Gorssel 2018-2023

De Dorpsraad heeft met inwoners van Gorssel een nieuw Dorpsplan opgesteld. Wat willen we in Gorssel in 2018 tot 2023 bereiken?

Afgeronde projecten

Mozaiekbank Den Oldenhof

Kunstenaars Kees Schwarze en Mirjam Tiggeloven hebben in opdracht van de Dorpsraad een prachtige bank voor Den Oldenhof gebouwd.

Den Oldenhof

De Dorpsraad heeft deel genomen aan een werkgroep voor de functie en invulling van de herbouwde Oldenhof.

Beheervisie Ravenswaarden

De Dorpsraad heeft deel-genomen aan een werkgroep die een nieuwe visie voor de Ravenswaarden heeft voorbereid, en daarbij o.a. recreatief medegebruik ingebracht.

Toegang tot de IJssel

Een plekje om te recreeren en te genieten van de IJssel zit er voorlopig niet in. Het blijft een lang gekoesterde wens.

Gedicht aan de Hoofdstraat

Een gebeiteld gedicht bij de pomp aan de Hoofdstraat, als symbool voor het prettige leven in ons dorp.

Herinrichting Nijverheidsplein

In goed overleg tussen gemeente, omwonenden en de Dorpsraad is het Nijverheidsplein in 2010 mooi en functioneel ingericht.

Bouwplan Poststraat 7

Nieuwbouw op deze plek is logisch, maar moet wel passen op die kleine ruimte en bij het dorpse karakter van Gorssel.

Nieuwbouw Grooterkamp

Een alternatief planologisch ontwerp gemaakt in opdracht van de Dorpsraad is het definitieve ontwerp voor deze nieuwe wijk geworden.

Bestemmingsplan Buitengebied

De gehele gemeente Lochem heeft in 2011 een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied gekregen. De Dorpsraad wilde enige aanpassingen daarvan, maar die zijn niet overgenomen.

Gorssel.nl

De Dorpsraad heeft geholpen met het opzetten van deze website en betaalt jaarlijks nog een gering bedrag voor de technische instandhouding, omdat we het voor ons dorp zo'n belangrijk initiatief vinden. De website heeft een eigen, onafhankelijke redactie

Gorssel op glasvezel

De gezamenlijke dorpsraden van de gemeente speelden een belangrijke rol bij de aanleg in 2011 van een supersnel glasverzelnetwerk in de kernen.

Structuurvisie en Woonvisie

De gemeente Lochem heeft een nieuwe Structuurvisie 2012-2020. Gorssel maakte haar eigen deel. Tezamen met de woonvisie is het een belangrijk beleids- en toetsingsinstrument.

Nieuw bestemmingsplan

In 2013 is een nieuw bestemmingsplan voor de geheel kern van Gorssel vastgesteld, inclusief een aantal wijzigingen na bezwaren van de Dorpsraad.

Herstel Openluchttheater

De Dorpsraad heeft het open-luchttheater aan de Molenweg/ Esdoornlaan gerenoveerd tot een mooi parkje en een kleinschalig theater dat nu wordt beheerd door een aparte stichting.

Museum MORE

In maart 2012 werd bekend dat Hans Melchers de Nederlandse werken uit de 'Scheringa-collectie' had gekocht en dat hij een geschikte locatie in de Achterhoek zocht voor een museum.