Colofon & Disclaimer

Copyright
Copyright van teksten, foto’s en grafische voorstellingen berust bij de Vereniging Dorpsraad Gorssel. Teksten mogen worden overgenomen, mits met bronvermelding. Foto’s, grafische voorstellingen e.d. van deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van de Dorpsraad Gorssel niet worden overgenomen, gedownload, openbaar worden gemaakt of vermenigvuldigd.

Disclaimer
De Dorpsraad Gorsel heeft deze website en de daarop vermelde informatie zorgvuldig en naar beste weten samengesteld. Niettemin is het mogelijk dat de aangeboden informatie niet volledig of niet juist is. De Vereniging Dorpsraad Gorssel, webmasters en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van (informatie op) deze website. Via deze website wordt toegang geboden tot internetsites en informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Ook voor het ontsluiten en gebruik hiervan wordt aansprakelijkheid uitgesloten.

Privacy
De Dorpsraad Gorssel respecteert de privacy van de bezoekers van de website.
De persoonlijke gegevens die u op de site invult, zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie heeft gegeven, worden gebruikt. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt. Persoonlijke informatie die u via formulieren of per e-mail verstuurt zullen vertrouwelijk worden behandeld.
Ten behoeve van statistische analyse van bezoekersgedrag worden IP-adressen geregistreerd, die niet tot personen worden herleid.

Website beheer:

Paul van Velsen, www.mcvelsen.nl  (McVelsen IT Solutions)