Centrum & Economie

De werkgroep Centrum ziet het centrum van Gorssel en in het bijzonder de hoofdstraat als het kloppende hart van het dorp. De aantrekkelijkheid van Gorssel als woon en werkplaats is sterk verbonden met een goed functionerend centrum. De werkgroep wil de belangen behartigen van alle gebruikers van het centrum en de directe omgeving, daarbij zien we ook recreatieve bezoekers als een belangrijke gebruiker van het centrum.

Met een blik naar de toekomst zien we dat stadcentra en ook dorpscentra sterk aan verandering onderhevig zijn, ook Gorssel zal hier niet aan ontkomen en heeft daar nu al mee te maken!
Activiteiten van de werkgroep richten zich vooral op het stimuleren van een aantrekkelijke omgeving in en om het centrum. Ook het signaleren van ontwikkelingen welke van invloed kunnen zijn op het functioneren van het centrum. Belangrijke gesprekspartners daarbij zijn de gemeente Lochem, maar daarnaast zeker ook de bewoners en ondernemers welke gevestigd zijn in het centrum.
Initiatieven wensen/zorgen en reacties m.b.t. het centrum zien wij graag als input voor ons overleg! Dit kan middels het reactie formulier of per mail naar info@dorpsraadGorssel.nl Dit betekent niet dat wij als werkgroep in alles kunnen voorzien maar wel weten wij graag wat er leeft onder de inwoners van Gorssel!

De belangrijkste speerpunten voor 2019/2020 zijn:
• Het verhogen van de kwalitatieve uitstraling van het Centrum en het vergroten van de gebruiksvriendelijkheid zodat de algemene aantrekkelijkheid sterk verbeterd wordt.
• Het opstarten van een project genaamd `Gorssel Bloeit` een project van en voor Gorsselnarren waarbij we jaarrond het centrum in bloei willen zetten.
Voor het project Gorssel Bloeit zoeken wij nog belangstellenden die zich willen inzetten bij de opstart en uitrol van dit project, groene vingers zijn daarbij niet noodzakelijk maar affiniteit met alles wat groeit en bloeit zeker wel! Voor meer informatie kunt u een bericht sturen naar info@dorpsraadgorssel.nl , we nodigen u dan graag uit voor een informatief gesprek zonder directe verplichtingen.

Lopende projecten

Openstelling IJsseldijken
N348
DORPSPLAN 2023-2029
Gorssel Bloeit!

Afgeronde projecten

Toegang tot de IJssel
Mozaiekbank Den Oldenhof
Museum MORE
Nieuw bestemmingsplan

Meer afgeronde projecten……