Werkgroepen

Werkgroepen en bestuur van de Vereniging Dorpsraad Gorssel zijn actief op vele fronten, in en voor Gorssel. Zowel als schakel tussen de inwoners van Gorssel en de gemeente Lochem en andere instanties als met eigen initiatieven. Uitgangspunt daarbij is het Dorpsplan. Begin 2018 is met veel inbreng van bewoners van Gorssel een nieuw Dorpsplan tot stand gekomen dat geldt voor de jaren 2018 tot en met 2023.

Hieronder op deze pagina vindt u een kort overzicht van alle activiteiten. Klik op de foto of in het menu aan de linkerzijde van het scherm voor een uitvoerige beschrijving per project. De teksten van deze onderwerpen en de bijlagen worden regelmatig geactualiseerd. Meer actuele ontwikkelingen over deze activiteiten staat ook in de rubriek ‘Nieuws’ in het hoofdmenu.

Accommmodaties & Voorzieningen

De werkgroep Accommodaties & Voorzieningen brengt de verschillende locaties van verenigingen en instellingen in kaart. Hoe kunnen we beter en effici├źnter omgaan met die locaties?

Centrum & Economie

De werkgroep Centrum ziet het centrum van Gorssel en in het bijzonder de hoofdstraat als het kloppende hart van het dorp. De aantrekkelijkheid van Gorssel als woon en werkplaats is sterk verbonden met een goed functionerend centrum. De werkgroep wil de belangen behartigen van alle gebruikers van het centrum en de directe omgeving, daarbij zien we ook recreatieve bezoekers als een belangrijke gebruiker van het centrum.

Duurzaam & Groen

Laten we samenwerken om Gorssel groener, duurzamer en nog mooier te maken. Jouw betrokkenheid en inzet zijn essentieel om deze doelen te bereiken. Sluit je aan bij een van de initiatieven van onze werkgroep Duurzaam & Groen, of breng een nieuw idee in en draag zo bij aan een bloeiende toekomst voor ons dorp. Samen maken we het verschil!

Recreatie & Toerisme

Hoe zorgen we voor een grotere verkeersveiligheid in het dorp? De werkgroep overlegt met gemeente en provincie over weginrichting, bewegwijzering, parkeren en veiligheid.

Verkeer & Mobiliteit

Hoe zorgen we voor een grotere verkeersveiligheid in het dorp? De werkgroep overlegt met gemeente en provincie over weginrichting, bewegwijzering, parkeren en veiligheid.

Zorg & Welzijn

Gorssel is samen met twee andere kernen pilot voor het project ontmoetingsinitiatieven van de gemeente Lochem. De eerste vergadering heeft in september plaatsgevonden. De werkgroep wil vooral weten waar nog behoefte aan is in Gorssel. Zijn er eenzame mensen? Wat kunnen wij voor die groep betekenen naast de vele initiatieven die er al zijn? Hoe betrekken we jonge ouders en jongeren bij initiatieven die er al zijn?