Recreatie & Toerisme

Het project ‘Gorssels Goed’: WERK IN UITVOERING! De wandelroute en fietsroute zijn gereed. 

De wandelroute vertrekt vanaf museum MORE, en komt onder andere langs De Roskam, de kerk, de school, de touwslagerij, de Roskamweide, het tramstation, het Noorsche huis, het openluchttheater, de Oldenhof, de dorpspomp en andere bijzondere plaatsen.

De fietsroute vertrekt eveneens vanaf museum MORE, gaat door de kern van het dorp, met tramstation en touwslagerij, dan door de bossen langs diverse villa’s naar de uitspanning De Zevensprong, bij de Gorsselse Heide, dan naar het kasteel en de kerk van Joppe en terug naar Gorssel langs een aantal bezienswaardigheden langs de Joppelaan zoals het Tolhuisje, via de Zorgtuin geraakt bij de IJssel enhet pontje, vervolgens gaat het door de uiterwaarden met bv de molen, weer naar de kern van het dorp, museum MORE. Overigens, zoals altijd met rondgaande routes: men kan op elk willekeurig punt, zoals bij het pontje, beginnen.

Financiering
Startsubsidies van de gemeente Lochem en de provincie Gelderland maakten de opbouw van de routes mogelijk. Ook de dorpsraad stelt financiering ter beschikking. Voor de volgende en aanvullende projectfase, namelijk het aanbrengen van een extra kunstzinnige of educatieve katern betreffende de diverse plekken (mede geïnspireerd door ‘Gorssel Kunstdorp’, via beeldende kunst, poëzie, fotografie etc.) wordt nog naar extra financiering gezocht. Bij deze beoogde uitbreiding zal speciaal de website van de dorpsraad als gastheer een belangrijke rol spelen.

De naam ‘Gorssels Goed’
Het totale project draagt de naam: ‘Gorssels Goed’. Er valt veel goeds in en om Gorssel te vinden, waar onder veel ‘erfgoed’.  Er werd gezocht naar interessante illustraties, filmpjes, anekdotes enz. O.a. de historische vereniging ‘De Elf Marken’ fungeert als bron, maar dat geldt ook voor de meewerkende eigenaren van de gekozen ‘objecten’, die materiaal ter beschikking stellen, maar tevens verzamelaars van oude ansichtkaarten, het Erfgoedcentrum in Zutphen, videomakers etc. De fotografe Janny Schiphorst zorgt voor actuele foto’s.

Versterking nodig
De werkgroep/schrijfgroep kan altijd nieuwe mensen gebruiken, zowel voor het schrijf- en uitzoekwerk, als voor diverse organisatorische klussen. Voor de volgende fasen is belangstelling voor kunst en cultuur, en voor educatie, een pre.

Dick van Welzen, tel. 0650460376 en welzen@daxis.nl, verstrekt u gaarne verdere inlichtingen. 

Recreatie en Toerisme
Recreatie en toerisme is niet alleen voor kennismaking met en promotie van Gorssel belangrijk, maar vormt teven een belangrijke inkomstenbron. Met de komst van het Museum MORE wordt recreatie en toerisme nog belangrijker. Daar springt de werkgroep en dorpsraad op in. Dat gebeurt in goede samenwerking met ondernemers, MORE en andere organisaties, zoals de VVV, actief op het terrein van recreatie en toerisme

Deelnemers werkgroep

Pam van ’t Hof
Nico Meerburg
Tsaerd Veenstra
Dick van Welzen