Wandelroute Gorssels Goed

Over de opgenomen foto’s:
De aanduiding SZU onder de historische foto’s in de objectbeschrijvingen verwijst (met codenummer) naar de toestemming van het Erfgoedcentrum in Zutphen tot opname daarvan.

De aanduiding ‘adr’ betekent dat de foto door dhr. Ad de Ruiter (Gorssel) uit zijn collectie ter beschikking is gesteld.

De foto’s met de vermelding ‘JTEFOTOGRAFIE’ zijn in opdracht door de Gorsselse fotografe Janny Schiphorst gemaakt.

De lezer kan desgewenst alle getoonde foto’s door aanklikken vergroten.

De Dorpsraad Gorssel heeft ernaar gestreefd de rechten met betrekking tot de gegevens en de illustraties in de routes van Gorssels Goed met zorg en aandacht volgens de wettelijke bepalingen te regelen. Degenen die  desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de Dorpsraad wenden.

Over de opgenomen gedichten:

de Dorpsraad Gorssel organiseerde een gedichtenwedstrijd. Het oogmerk was om de objecten en de verhalen in de route te illustreren met speciaal gemaakt poëtisch werk waarvan werd verwacht dat het een bijzonder licht daarop zou zetten. De geslaagde resultaten daarvan zijn februari 2021 toegevoegd. Dat geldt nog temeer voor de gedichten van de drie prijswinnaars van deze wedstrijd.

 Dit icoontje in de tekst geeft aan dat u een film/video kunt  bekijken

Naar de IJssel wandelen:
Het beste gaat men vanuit een punt in de route naar de kruising Molenweg/Deventerweg, deze weg oversteken. De Veerweg volgend bereikt men, via het fiets- en wandelpad, het pontveer en de IJssel. Indien men als alternatief de Ravensweerdsweg kiest dan kan men na de picknicktafel rechts (dit is de Bruggeweerdsdijk) het fiets-en wandelpad naar het Zandgat en de IJssel inslaan.