Doorklikken naar het volgende punt:

4. De Roskam

3. Den Oldenhof en de Everdinahof

Hoofdstraat 45
7213 CR Gorssel

Het herenhuis dat hier stond werd rond 1870 tot psychiatrisch ziekenhuis verbouwd.
Later rigoureus gerenoveerd en uitgebreid naar een ontwerp van de Gorsselse architect Wattjes, tevens hoogleraar in Delft. Typerend is het geknikte dak.
Het complex bood onderdak aan opleidingen voor jeugdleidsters, gezinsverzorgsters en priesters en deed o.a. dienst als vakantiehuis en blindeninstituut. Sinds de ‘remake’ in 2011 is het gezondheidscentrum en bibliotheek.
De naastgelegen Everdinahof werd begin 20ste eeuw gebouwd als directeurswoning.

Op 22 september 1853 vernielde een uitslaande brand de bakkerij en het woonhuis van bakker Van der Meij. De bakker en zijn dertienjarige zoon kwamen hierbij om het leven. Een landelijke inzameling via het Algemeen Handelsblad leverde het schamele bedrag op van 15 gulden en 65 cent. Op het terrein verrees een herenhuis dat later werd ‘ingericht tot verpleging van zenuwlijders en zwakken uit den aanzienlijken stand’.

Limburger Koerier, 8 februari 1938

Toen de instelling een kwijnend bestaan begon te lijden kocht in 1938 de Centrale van het Katholiek Vrouwelijk Jeugdwerk het complex en organiseerde er cursussen ‘ter voorbereiding op hun zelfstandigheid en ter inleiding op het volle leven’. Na een mislukte poging er een bejaardencentrum te vestigen werd het een rust- en herstellingsoord en vervolgens een blindeninstituut.

Giovanni Casander, Gorssel.

De naastgelegen directeurswoning is eveneens ontworpen door prof. Wattjes. Daarna deed het gebouw o.a. dienst als Groene Kruis gebouw. In het begin van deze eeuw werd het pand op de benedenverdieping uitgebreid met een leercentrum voor mensen met een verstandelijke beperking. De naam wijzigde van Haytinkhof in Everdinahof omdat de mijnheer die de uitbreiding financierde zijn vrouw graag vernoemd zag.

Naast de winkel van ‘Eerlijk Genieten’ is er sinds 2016 ‘Zo en Nu’ gevestigd waarin mensen ‘met afstand tot de arbeidsmarkt’ werken. ‘Zo en Nu’ is een goedbeklante ijs-, thee- en lunchsalon met een terras.