Doorklikken naar het volgende punt:

10. De Vullerschool

9. Het huis van het schoolhoofd

Hoofdstraat 31-33
7213 CP Gorssel

Dit statige pand in 19de eeuwse neoclassicistische stijl is een gemeentelijk monument. Kenmerkend: het statige casco met fraaie luiken, kroonlijst en hekwerk. Bij een bombardement in maart 1945 werd het vrijwel geheel verwoest, net als de kerk en twee buurpanden. Tijdens de ‘wederopbouw’-periode in vrijwel de oorspronkelijke vorm herbouwd. Hier woonde niet de dominee, maar het schoolhoofd die met zijn huis bepaald niet voor dat van de dominee onderdeed. Tegenwoordig wordt het in twee delen bewoond.

Met een stap in de richting van de kerk wordt hier de historisch gevormde ruimtelijke structuur van het dorp ervaren. Gorssel ontwikkelde zich sinds het einde van de 15de eeuw rond deze locatie. Rondom de kerk, met daaromheen het kerkhof, vestigden zich in de loop der eeuwen niet alleen de school en een herberg maar ook de ‘neringdoenden’. Voor hun panden langs liep tot in de jaren dertig van de vorige eeuw de doorgaande weg van Deventer naar Zutphen.Op de locatie van de huidige keukenstudio Stormink stond een paar eeuwen lang een bakkerij. Een 19de eeuwse prent toont de bakkerij met ernaast de hoog opgestapelde takkenbossen voor de oven.(Zie de bakkerij links op de prent die te vinden is in de beschrijving van 8. De kerk.) Later kwam daar een café. Op de ruimte tussen het woning en het plein voor de kerk stond een pand met een schoenmakerij en een melkzaak.

ds. G.C. Montijn, juli 1901. (Collectie Stedelijk Museum Zutphen)

Op 18 maart 1945 werd het gebombardeerd. Bij het bombardement bleef slechts een derde deel van de panden in de dorpskom onbeschadigd. Al snel na de oorlog werd door de architect P. Wichers een plan ontworpen in het kader van de Wederopbouwwet. Hierin werd een vrij uitzicht op de nieuw te bouwen kerk gecreëerd. De getroffen nering werd elders in het dorp voortgezet.

Bron: Nationaal Archief