Doorklikken naar het volgende punt:

7. De kerk en toren

6. Boerderij

Groeneweg 19
7213 DM Gorssel

Op deze boerderij uit 1845 zal men zich, gezien de foto, vooral beziggehouden hebben met veeteelt, waarschijnlijk het houden van koeien. Sinds de dertiger jaren van de vorige eeuw snijdt de provinciale rondweg, de N348, het pand definitief af van het verwante landbouwgebied dat naar het westen geheel tot aan de IJssel doorloopt. De boerderij behoort daarna nog meer tot de dorpskern. In 1979 verloor ze haar agrarische en ambachtelijke functies met de verbouwing tot woonboerderij.

De krukboerderij, L-vormig en daarom naar een deurkruk genoemd, die voor de huidige boerderij hier op deze plek stond, heette katerstede Nijhuis, dan wel Nieuw Morrenhof. (De naam ‘katerstede’ is afgeleid van ‘kate’ of kot’. Bij de verdeling van de gemeenschappelijke gronden werden perceeltjes gegund aan keuterboeren die er een huisje op bouwden.)
Naast deze boerderij stond indertijd een schuur waarin de werkplaats van een snijder, dit is een kleermaker, gevestigd was. Het Nijhuis werd volgens oude belastingkohieren in 1832 bewoond door vijf personen én er was een rund ouder dan twee jaar aanwezig. Een grote brand in het achterhuis (1890) had tot gevolg dat de boerderij met één gebint moest worden ingekort.

De bewoner sinds 1927, Fredrik Jan Eggink, was een veelzijdig man, namelijk grondwerker, broodbezorger, arbeider aan de tramweg en verkoper van veevoer.

Bron over de boerderij Nijhuis:  www.eesterhoek-gorssel.nl

Boerderij Nijhuis

Boerenmeisjes spelen toekomst,
proppen hooi onder hun truien.
Terwijl het wulpse grapjes gonst,
loopt de stalknecht mest te kruien.

Noen. Hij slurpt, bespiedt haar benen;
nog nooit was soep hem zo pikant.
’s Avonds trekt de knecht de spenen,
zet fluks de melkweg naar zijn hand.

Dan slaapt het erf, de poort is dicht.
Het binnenhof is zonder licht.
Hij vindt de vliering op de tast
en kust haar in het hooi. Droomt vast.

Rik Dereeper, Rollegem

ds. G.C. Montijn, juli 1901. (Collectie Stedelijk Museum Zutphen)

Jan Carbaat. (Collectie J. Carbaat , Colmschate) Hij woonde en werkte van 1904-1907 in Gorssel.