Doorklikken naar het volgende punt:

3. Den Oldenhof en de Everdinahof

2. De dorpspomp

Hoofdstraat, aan de overzijde van Museum MORE

Op deze foto (1907) staat de oude dorpspomp nog. Misschien verdween hij uit het dorpshart door de komst van de waterleiding. Hij werd in 2004 met een koperen replica in ere hersteld. Dat was een schenking van de Rotary Gorssel bij de reconstructie van de Hoofdstraat. Op z’n ‘hoed’ een plaquette met een aangepaste strofe uit ‘De Welput’ van de bekende dichteres Ida Gerhardt. Zij woonde lange tijd in Eefde, deel van de toenmalige gemeente Gorssel.

“Doe de welpomp zingen
wat diep in de aarde sliep
ten dagelicht kwam springen
het klare water diep.”

In mei 2011 werd op initiatief van dhr. Henk van Dort en de dorpsraad een tweede toepasselijk gedicht van Ida Gerhardt onthuld. Het is fraai gebeiteld in een steen aan de voet van de pomp.

“Wanneer de zwaluw aan de balken bouwt,
de ooievaar zijn breedste vlucht ontvouwt,
de koekoek in de wilgen niet kan zwijgen…
Kus het geluk, dat u is toevertrouwd!”

Dit gedicht past bij de meimaand en geeft bovendien uitdrukking aan het goede leven in het dorp.

de put

hoe oude sporen spreken
een geheimzinnige taal

weerspiegelingen
het zwengelen van water

zoveel handen
zoveel monden

hoe diepte niet te peilen is

Willemien Mensinga, Groningen