Verkeer & Mobiliteit

Wegen, weginrichting, verkeer en vervoer hebben alles met veiligheid en leefbaarheid te maken. De werkgroep Verkeer & Mobiliteit buigt zich over deze onderwerpen. Ook doet de werkgroep voorstellen voor verbetering van bestaande situaties. Verder beoordeelt de werkgroep plannen in de kom van Gorssel en het buitengebied.

Herinrichting Joppelaan
Gelukkig is de Joppelaan vanaf het kruispunt Kamperweg richting Joppe nu opnieuw ingericht, met klinkers en duidelijke fietsstroken. Een hele verbetering. Ook het onoverzichtelijke en gevaarlijke kruispunt met Kamperweg, Molenweg en Noorseweg is opnieuw ingericht, het is inmiddels geen voorrangskruising meer en er zijn herkenbare oversteekplaatsen voor kinderen. De werkgroep heeft vooraf de herinrichtingsplannen bestudeerd en enkele voorstellen gedaan voor verbetering.
Eerder had de Dorpsraad voorgesteld om bij de herinrichting van het Nijverheidsplein in 2010 tegelijkertijd het aangrenzende stuk van de Joppelaan eveneens van klinkers te voorzien. De Joppelaan is daar door een flauwe bocht onoverzichtelijk en er wordt te vaak te hard gereden. De gemeente heeft dat voorstel helaas niet overgenomen.

30 km zones buiten de bebouwde kom
De 30km zone in grote delen van de kern is een goede zaak, maar dat die zone op de Kamperweg reeds bij de Steltenberg (kruising met de nieuwe weg naar Grooterkamp) begint is een lachertje. Jarenlang was er een vergelijkbare situatie op de Joppelaan: de 30km-zone begon daar bij het tramhuisje maar daar was de weg totaal niet op ingericht. 30 km werkt alleen (en mag wettelijk ook alleen) als de inrichting van de weg daarop is afgestemd. Het plaatsen van een 30km bord zonder bijbehorende aanpassingen van de weg leidt naar onze mening slechts tot schijnveiligheid. Het betreffende wegvak van de Kamperweg dateert nog uit het 80km-tijdperk en het is logisch dat daar veel te hard wordt gereden. Aankomend bij de Veldhofstraat is er dan geen waarschuwing of snelheidsbord, omdat het immers formeel al 30km-zone is.
Snelheidsremmende maatregelen en gedeeltelijke reconstructie zijn noodzakelijk, zoals herinrichting van het kruispunt met de Kwekerijweg en Grooterkamp en met de Hoefslag, fietssuggestiestroken, afwisselende bestrating, versmallingen, etc.

Andere activiteiten
Een belangrijk thema voor Gorssel zijn de plannen voor de N348. Deze zijn beschreven in een afzonderlijk artikel op deze website.

De Dorpsraad heeft adviezen gegeven of gevraagd om maatregelen, zoals met betrekking tot:

 •  Onveilige situatie voor wandelaars en fietsers op de Hoofdstraat t.h.v. de Roskam
 • Parkeren op het marktplein voor Den Oldenhof
 • Parkeren voor de kerk en Stormink, Vullerschool en de Roskam
 • De zichtbaarheid en effectiviteit van verkeersborden
 • Aanpassing van de drempels in het dorp
 • Maatregelen bij de Vullerschool, medewerking aan het schoolroute-onderzoek van de Vullerschool
  (in samenwerking met initiatiefnemers vanuit de school)
 • Verbetering van de veiligheid op de meest gevaarlijke kruispunten in Gorssel,
  bijv. Hassinklaan –  N348 en Markeweg – N348
 • Verbetering van de fietspaden
 • Fietsroute Gorssel (Ketenbosweg) en Epse (Hassinklaan), met mogelijke verlenging
  naar Deventer  (Kloosterlanden)
 • Inrichting bij bushaltes bij de Borkel
 • Het verloop van de Hoofdstraat bij de kerk

Deelnemers werkgroep

Cees van Doorn
Jan de Groot
Paul Wiegerinck
Harry van ’t Hof
Jan Kees van Hasselt
Henk Franken
Hans de Waal

Updates Verkeer & Mobiliteit

Meer……

Lopende projecten Verkeer & Mobiliteit

DORPSPLAN 2024-2029

Alle lopende projecten van Dorpsraad Gorssel……

Afgeronde projecten Verkeer & Mobiliteit

Alle afgeronde projecten van Dorpsraad Gorssel……