Accommodaties & Voorzieningen

De Werkgroep Accommodaties en Voorzieningen van de Dorpsraad Gorssel zet zich volledig in om te voorzien in de juiste faciliteiten en ruimtes die aansluiten bij de behoeften van onze inwoners. Ons belangrijkste doel is het beoordelen en verbeteren van de bestaande accommodaties en voorzieningen, en dit doen we in nauwe samenwerking met lokale verenigingen en belanghebbenden. We streven naar oplossingen die op brede steun kunnen rekenen en zorgen ervoor dat deze actief worden gecommuniceerd naar de gemeente Lochem, zodat de behoeften van onze dorpsbewoners effectief worden aangepakt. 

In 2018 werd de werkgroep GA! (Gorsselse Accommodaties) opgericht met als hoofddoel het onderzoeken van de toekomst van ’t Trefpunt en de Vullerschool in Gorssel. Deze werkgroep werkt aan het creëren van een leefomgeving die aansluit bij de behoeften van onze inwoners, met een focus op faciliteiten en voorzieningen.

Woningbouw in Gorssel: Toekomstige Ontwikkelingen

Daarnaast volgen we als werkgroep nauwlettend de woonbehoeften van onze dorpsgemeenschap en streven we naar het optimaliseren van het woningaanbod in Gorssel. We zetten ons niet alleen in voor de bouw van nieuwe woningen, maar stimuleren ook actief de mogelijkheid voor bewoners om over te stappen naar een woning die beter aansluit bij hun behoeften. Ook zetten we ons in om woningsplitsing en woningdelen beter mogelijk te maken in Gorssel. Dit alles om ervoor te zorgen dat ‘onze jongeren’ in Gorssel blijven. 

Bij de Dorpsraad Gorssel begrijpen we dat onze jongeren de toekomst van ons dorp vertegenwoordigen. Daarom hebben we een speciale werkgroep opgericht die zich richt op jongerenhuisvesting. We willen graag onze jonge inwoners de mogelijkheid bieden om in Gorssel te blijven wonen of hier terug te keren na hun studies. Dit draagt niet alleen bij aan een levendige en diverse gemeenschap, maar ook aan het behoud van onze lokale identiteit.

De werkgroep Jongerenhuisvesting Gorssel onderzoekt en bespreekt verschillende opties voor jongerenhuisvesting in Gorssel, waaronder de creatie van betaalbare woningen en appartementen die voldoen aan de behoeften van jongeren. Naast het realiseren van nieuwe, betaalbare woningen, kan hierbij ook worden gedacht aan:

 • Woningsplitsing: Ruimte Efficiënt Benutten
  Woningsplitsing is een innovatieve benadering van huisvesting die aanzienlijke voordelen kan opleveren, zowel voor huiseigenaren als voor de lokale gemeenschap. Dit concept omvat het opdelen van een bestaande woning in meerdere zelfstandige wooneenheden, meestal door middel van renovaties. 

  Het is een woonconcept dat niet alleen voordelig is voor individuele huiseigenaren, maar ook voor lokale gemeenschappen en het milieu als geheel. Het bevordert het efficiënte gebruik van ruimte, gedeelde verantwoordelijkheid voor duurzaamheid en het behoud van de unieke, historische karakteristieken.
 • Doorstromen: Kleiner Wonen in Gorssel zonder financieel nadeel
  Er ligt een grote potentie in doorstroom, aangezien de behoeften van onze bewoners in de loop der jaren veranderen. Sommigen overwegen bijvoorbeeld om kleiner te gaan wonen. De Dorpsraad zet zich ervoor in om deze optie beschikbaar te maken voor iedereen zonder financiële obstakels. 

  Momenteel kan het voorkomen dat bijvoorbeeld ouderen, die momenteel in een eengezinswoning wonen, financieel benadeeld worden als ze overwegen om naar een kleiner alternatief, zoals een appartement, te verhuizen. Dit kan de doorstroom belemmeren, waarbij ze dichter bij voorzieningen zouden kunnen wonen, terwijl jongeren hun intrek nemen in de eengezinswoningen. Het bieden van kleinere alternatieven zonder financiële belemmeringen is essentieel. Hierdoor bevorderen we doorstroom, dragen we bij aan een efficiëntere benutting van woonruimte en maken we wonen in Gorssel toegankelijker voor alle generaties.
 • Woningdelen: Samenwonen met Voordelen
  Woningdelen betreft het delen van een woning met meerdere bewoners, die elk hun eigen ruimte hebben en bepaalde gemeenschappelijke voorzieningen delen. Het is een betaalbare en duurzame woonvorm die sociale interactie en gemeenschapsgevoel bevordert. Het maakt efficiënt gebruik van woonruimte en biedt flexibiliteit aan bewoners van alle leeftijden. Woningdelen is niet alleen financieel aantrekkelijk, maar draagt ook bij aan een duurzamere en inclusievere benadering van huisvesting, en bevordert samenleven, delen en een versterkt gevoel van verbondenheid.

Deelnemers werkgroep

Otto van Harmelen

Lopende projecten Accommodaties & Voorzieningen

Alle lopende projecten van Dorpsraad Gorssel……

Afgeronde projecten Accommodaties & Voorzieningen

Alle afgeronde projecten van Dorpsraad Gorssel……