Gorssel bloeit

Gorssel Bloeit heeft een duidelijk doel voor ogen: het Centrum en de directe omgeving van Gorssel tot bloei brengen door jaarrond goed verzorgde bloembakken te onderhouden.

Als Gorssel Bloeit, werken we met een groep van ongeveer 8 tot 12 vrijwilligers, zodat de activiteit voor iedereen leuk en haalbaar blijft. Het sociale aspect staat centraal in onze missie, met onderlinge samenwerking en betrokkenheid bij onze gemeenschap als kernwaarden.

Wil je deel uitmaken van Gorssel Bloeit en bijdragen aan een leefbare en bloeiende gemeenschap? Neem dan contact met ons op via gorsselbloeit@outlook.com of lever de Wervingsfolder in bij boekhandel Bechtle. We verwelkomen graag nieuwe gezichten, en een eerste kennismaking verplicht je tot niets!

  • Eric Suyten