Gorssel Bloeit!

Gorssel Bloeit folder 2.0

Gorssel Bloeit heeft als doel het Centrum en de directe omgeving van Gorssel te verlevendigen door het plaatsen en onderhouden van goed verzorgde bloembakken het hele jaar rond.  Het Centrum en directe omgeving zijn uitermate belangrijk voor de leefbaarheid van ons dorp. De aldaar gevestigde voorzieningen zorgen ervoor dat veel inwoners het gebied wekelijks of zelfs dagelijks bezoeken.

Naast de dagelijkse levensbehoefte zijn er ook aantrekkelijke horecavoorzieningen en minder dagelijkse winkels aanwezig die ervoor zorgen dat ook bezoekers van buitenaf hun weg weten te vinden naar ons Dorp. De aantrekkelijke omgeving en gunstige ligging tussen Deventer en Zutphen spelen daarbij een belangrijke rol.

De werkgroep Centrum en Economie heeft als doel een bijdrage te leveren aan de aantrekkelijkheid van dit gebied in het belang van alle inwoners en de gevestigde ondernemers. Het plan Gorssel Bloeit past zeer goed in deze visie en draagt daarnaast bij aan het versterken van de Sociale Cohesie in het dorp aangezien het plan gebaseerd is op een vrijwilligersinitiatief.

In de praktijk zal het slagen van Gorssel Bloeit afhangen van het vormen van een enthousiaste groep mensen die dit project willen vormgeven. Het is daarom dat deze op te richten organisatie als eerste opdracht heeft een basis te vormen die aantrekkelijk is voor deelnemende vrijwilligers. Er zal kleinschalig gestart worden zodat er stap voor stap een club enthousiaste personen ontstaat die niet meer weg te denken is uit onze dorpse samenleving.

Een soortgelijk initiatief bestaat al velen jaren succesvol in het dorp Twello aan de andere kant van de IJssel. Een grote club bevlogen vrijwilligers onderhoudt daar circa 100 bloembakken en enkele Rotondes.

Het plan is grotendeels uitgewerkt op papier en er is al een fonds aanwezig voor de opstart van het project vanuit de Dorpsraad. Aan verdere financiering wordt gewerkt zodat er naar verwachting in de tweede helft 2021 een start gemaakt kan worden met het plaatsen van de eerste bloembakken met een Najaarsthema.

De Campagne voor de werving is inmiddels begonnen (04-2021), de verwachting is dat er gestart kan worden met een club van circa 8 tot 12 vrijwilligers zodat het voor alle deelnemers een leuke en gezonde activiteit is en blijft. Daarnaast zal het Sociale aspect in de vorm van onderlinge samenwerking en de aanwezigheid in het hart van onze samenleving met vele contacten met inwoners en bezoekers van Gorssel centraal staan in `Gorssel Bloeit`.

Wilt u meedoen? Stuur dan een berichtje naar gorsselbloeit@outlook.com  of lever de Wervingsfolder in bij boekhandel Bechtle. (Een eerste kennismaking verplicht tot niets natuurlijk!)

Gorssel 27-04-2021