70+ en behoefte aan contact of hulp? Lees hier de uitslag van de 70+ enquete

Uitslag enquete 70+ -ers Gorssel

Even geleden hebben we als werkgroep Zorg & Welzijn Gorssel naar alle 70+ -ers in Gorssel een enquete verzonden. Een behoefte-inventarisatie, om te achterhalen of inwoners zich nog prettig voelen in deze bijzondere tijd en of er bijvoorbeeld behoefte is aan contact in de vorm van een telefonisch gesprek, een huisbezoek of bepaalde activiteiten. We hebben heel veel positieve reacties ontvangen. Via de bus in de Jumbo, maar ook telefonisch. Daar willen we in eerste instantie iedereen heel hartelijk voor bedanken!nWat super aardig en fijn dat u uw medewerking hebt willen verlenen aan dit onderzoek.nVoor ons een extra motivatie om zo snel mogelijk met alle informatie aan de slag te gaan!

Wat is er in grote lijnen uitgekomen?

Natuurlijk bent u ook benieuwd wat er aan reacties is binnen gekomen. We zien dat ongeveer een derde van de respondenten alleenstaand is en ruim een derde van het totaal aan reacties is man. Zo’n 66% heeft een leeftijd tussen de 70 en 80 jaar, 30% tussen de 81 en 90 jaar en ruim 5 % is ouder dan 91 jaar. Veel respondenten hebben een computer, laptop of tablet en maken daar graag en veel gebruik van (71%). Er is echter ook een deel die er niets mee doet, een klein percentage die er niets mee wil en 2 inwoners willen het wel graag leren. Ben jij een van die 2 inwoners, neem dan contact met ons op! Gelukkig zijn de meeste inwoners die hebben gereageerd mobiel. Wandelen en fietsen lukt bij de meesten nog, ook de auto wordt gebruikt. Voor een paar inwoners is mobiliteit wel een punt geworden. We gaan kijken wat we daarmee kunnen doen. Natuurlijk zijn we als werkgroep benieuwd hoe inwoners zich in deze bijzondere tijd voelen. De combinatie; prima, gelukkig, levenslustig én gezond is vaak voorgekomen. Dat is fijn om te zien!  Deze inwoners zijn vaak actief en hebben voldoende mensen om zich heen.nEr is ook een groep inwoners die zich somber voelt, eenzaam en verdrietig, veelal door het verlies van een partner, door kinderen die elders wonen of door fysieke problemen. Bijna twee derde van de ondervraagden heeft voor corona actief deelgenomen aan activiteiten. 31 % geeft aan, nu ook behoefte te hebben aan gezamenlijke activiteiten. Daarbij wordt gedacht aan wandelen, fietsen, maar ook aan activiteiten die binnen georganiseerd kunnen worden.nn64% Van de respondenten vindt het prettig om geinformeerd te worden over activiteiten in Gorssel. Een ruime meerderheid leest daarvoor www.gorssel.nl en de Gids. Ruim 30 inwoners hebben aangegeven behoefte te hebben aan telefonisch contact of een bezoek. Hartstikke fijn dat u hebt gereageerd.  In de komende periode gaan we contact met u opnemen!  Mocht u graag contact hebben, maar bent u vergeten uw telefoonnummer te noteren of heeft u de enquete niet retour gezonden, laat het ons weten via 06- 22965116 of info@Liekeschlatmann.nl

Wat gaan we doen met de informatie?nWe gaan alle behoeften op een rijtje zetten en kijken wat we op korte termijn voor u kunnen betekenen. Dat kan gaan van hulp bieden met de computer, tot het organiseren van een wandelgroep, van mobiliteit voor mensen die aan huis gekluisterd zitten, tot het helpen bij – en beantwoorden van persoonlijke vragen, het bezoeken van inwoners aan huis en door het organiseren van nieuwe activiteiten, binnen -en of buiten.nWe houden u op de hoogte

De eerste Initiatieven!

Binnenkort start het project : Gorssel bloeit! We gaan van het centrum van Gorssel een mooie bloeiende hoofdstraat maken door nieuwe plantenbakken te plaatsen en door goede verzorging. Heeft u zin om de handen uit de mouwen te steken en vindt u het verzorgen van de plantjes een fijne bezigheid? Meld u aan en maak deel uit van deze nieuwe club. 06 – 2296 5116.W

We starten met telefonisch contact leggen met diegene die daarom heeft gevraagd én we beginnen met huisbezoeken.

Heeft u een goed idee om andere of nieuwe inwoners te helpen ?

Laat het ons weten, we denken en doen graag mee!