Het Zandgat: een update van de eigenaar over de slibstortingen

Tijdens onze Algemene Ledenvergadering bleek dat er wat onrust is over de slib stortingen in het Zandgat. De Dorpsraad heeft daarom een gesprek aangevraagd bij de eigenaar van het Zandgat. Lees hieronder de uitleg.Artikel voor dorpsraad 2023