Tijdelijke woningbouw Smitskamp

Dorpsraad Gorssel is erg geschrokken van de keuze voor ’tijdelijke woningen’ op de Smitskamp langs de N348. Hoewel we begrijpen dat het belangrijk is om de Oekraïense vluchtelingen te (her)huisvesten, zijn we van mening dat deze plannen niet passen bij het karakter en de uitstraling van ons dorp.   De gemeenschap van Gorssel heeft tijdens tal van bijeenkomsten en in het dorpsplan duidelijk aan de Dorpsraad meegegeven dat het behoud van het dorpskarakter van groot belang is. De open entree van Gorssel wordt hierbij als zeer waardevol beschouwd. De “Niet of maar hoe”-boodschap van burgemeester Sebastiaan van ’t Erve zet ons als dorpsgemeenschap echter ‘schaakmat’.   De Dorpsraad kan daardoor niet oproepen tot heroverwegen van de locatie. Wel zullen we het behouden van het dorpse en open karakter van Gorssel blijven benadrukken. Verder pleiten we voor nauwe betrokkenheid van de omgeving bij het besluitvormingsproces, waarbij het tevens essentieel is om te overwegen hoe de nieuwe woningen worden ontsloten en welke impact dit heeft op het verkeer en (de leefbaarheid in) de omgeving.