Succes bij pilotgebied Japanse Duizendknoop

In de voortdurende strijd tegen de Japanse duizendknoop is de inwonersbrigade van Gorssel positief over de aanpak in het pilotgebied Warande-Nikkelbergweg-Veldhofstraat-Amelterweg-Joppelaan. Hoewel dit een langetermijnproject is dat enkele jaren zal vergen, zijn de resultaten veelbelovend. In het voorjaar van 2024 zal de brigade opnieuw aan de slag gaan zodra de plant zich weer laat zien.

De brigade, bestaande uit 22 enthousiaste inwoners, is op 29 juli 2023 gestart met als doel de invasieve plant terug te dringen en idealiter te laten verdwijnen uit het dorp. Tot 1 november jl. heeft de brigade wekelijks op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur gewerkt aan het verwijderen van wortels en nieuw opschot van de Japanse duizendknoop op verschillende locaties in het pilotgebied. Gemiddeld werkten 13-14 mensen actief mee, met ondersteuning van de gemeente en Circulus Berkel. Circulus Berkel zorgde voor de afvoer van groenafval, waardoor de brigade zich kon concentreren op het uitputten van de plant.

De deelnemers, gemeente en Circulus zijn allen positief over de aanpak, wat tijdens de afsluitende gezamenlijke pompoenlunch is geëvalueerd. Het plezier en de betrokkenheid van de groep zijn benadrukt, en de initiatiefgroep bestaande uit Andrea van Schie, Hans Ebenau en Antje Heezen gaat in februari op zoek naar inwoners die willen meewerken aan de bestrijding van de plant op andere locaties in de bebouwde kom, waaronder de Roskamweg.

Alternatieve aanpak slecht toegankelijke plekken
Niet alle locaties in Gorssel zijn echter even toegankelijk voor de brigade. Plekken zoals de Ravensweerdweg en het talud bij het spoor, eigendom van ProRail, vormen uitdagingen. Voor de Ravensweerdweg wordt gezocht naar een alternatieve aanpak, waarbij Circulus/de gemeente het voortouw nemen. De brigade heeft ook melding gedaan van de Japanse duizendknoop bij ProRail en volgt nauwlettend hoe dit aangepakt zal worden. In 2024 staat ook het gebied in de buurt van het spoor op de agenda, waarbij samen met bewoners gekeken wordt naar preventieve maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen.

Meldingssysteem
Om een beter overzicht van Japanse duizendknoop-haarden te verkrijgen, roept de brigade inwoners op melding te maken bij Circulus, specifiek voor locaties op gemeentegrond. Er wordt momenteel in overleg met de gemeente en Circulus gekeken naar de mogelijkheid van een meldingssysteem dat alle locaties in kaart brengt.

Meer informatie?
https://dorpsraadgorssel.nl/project-gorssel-japanse-duizendknoop-vrij/