Dorpsraad blijft bij standpunt

Dorpsraad blijft “vechten” voor wat Gorssel wil met School, Trefpunt en Sporthal.

Naar aanleiding van een interview met de heer Rob de Winter in De Stentor wil de Dorpsraad benadrukken te blijven “vechten” voor wat de meerderheid van het dorp wil. De historische context die De heer de Winter in de Stentor noemt over een Multifunctionele Accommodatie (MFA) aan de rand van het dorp gaat voorbij aan de vele bijeenkomsten die er zijn geweest en dat wat er reeds besloten is in de Gemeenteraad 3 jaar geleden. Tevens woont De heer de Winter niet in Gorssel en vergelijkt hij onvergelijkbare kostenramingen van 6 jaar geleden met het heden.

Het belangrijkste is dat in het betoog voorbij gegaan wordt aan wat het merendeel van de Gorsselnaren wil. Gorssel is een dorp met de kerk, school, binnensport en ouderen voorzieningen in het hart van het dorp. De vele bijeenkomsten die eerder zijn gehouden over een MFA geven duidelijk aan dat het merendeel van de bewoners van Gorssel geen MFA aan de rand van het dorp wil en dat school, sporthal en ‘t Trefpunt in de kern van het dorp behouden moeten blijven. Tevens staat het behouden van deze voorzieningen in de kern van het dorp duidelijk beschreven in het Dorpsplan; het Dorpsplan is de “routeplanner” voor het dorp en gemaakt en afgestemd met bewoners, ook die geen lid zijn van de Dorpsraad. Heel duidelijk is dat Gorssel een levendig dorp wil blijven ook in de toekomst.

Een massaal complex voor jong tot oud inclusief open sport aan de rand van het dorp past dan niet.  Daar komt bij dat ouderen met name in de kern wonen en het als zeer prettig ervaren dat er voorzieningen op loopafstand zijn. Het plaatsen van een MFA aan de rand van het dorp beperkt tevens eventuele woning bouw voor jongeren. Ook is wonen rondom een open sportcomplex met voetbal, padel, tennis en zwembad gezien geluid en licht geen pretje.

De dorpsraad zal zich blijven inzetten voor wat het merendeel van de inwoners van Gorssel wil; de school, Trefpunt én sporthal in de kern behouden. Voor wat betreft de sporthal zullen wij ook blijven pleiten voor, zoals Gorssel nu al heeft, een hal met 3 zaaldelen, zodat de jeugd ook in de toekomst kan blijven binnensporten.

Met de samenvoeging van de voorzieningen in de kern blijft Gorssel een levendig dorp en door synergie in gebruik van de accommodaties, de jaarlijkse beheerskosten beperkt. Tevens kunnen de ouderen op loopafstand naar hun “buurthuis” en geven wij duurzame voorzieningen door aan onze jeugd.

Namens het bestuur Dorpsraad Gorssel

Otto van Harmelen

Voorzitter