Het Zandgat: een update van de eigenaar over de slibstortingen

Tijdens onze Algemene Ledenvergadering bleek dat er wat onrust is over de slib stortingen in het Zandgat. De Dorpsraad heeft daarom een gesprek aangevraagd bij de eigenaar van het Zandgat. Lees hieronder de uitleg.Artikel voor dorpsraad 2023

Gepubliceerd op

Gorssel Japanse Duizendknoop vrij!

Gezamenlijke aanpak van de Japanse Duizendknoop in onze buurt. Wij willen jullie aandacht vragen voor een urgent probleem, dat onze buurt  (Amelte) treft: de invasieve plantensoort genaamd de Japanse Duizendknoop. Op zeker 16 plaatsen komt deze plant al in of in de nabijheid van onze wijk voor. In deze mail willen we jullie niet alleen…

Gepubliceerd op

U komt toch ook?

ALV dinsdag 23 mei in ‘t Trefpunt om 19.00u inloop, start om 19.10u. Wij hopen u weer te ontmoeten!  Het bestuur van de Dorpsraad Gorssel nodigt alle leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering. De definitieve agenda en het jaarverslag staan hier.Voorlopige agenda: – 19.10 uur Welkom– Notulen vorige ALV– Mededelingen bestuur– Financiën– Verslag activiteiten Dorpsraad…

Gepubliceerd op

GESPREK MET DE KERNWETHOUDER

Twee keer per jaar (vaker indien nodig) overlegt het bestuur van de Dorpsraad met de kernwethouder, Lex de Goede, van de gemeente Lochem. Véronique Vroege (Juridische Zaken) was ook aanwezig bij de vergadering. Belangrijkste punten die zijn aangekaart: 

Gepubliceerd op