Het Zandgat: een update van de eigenaar over de slibstortingen

Tijdens onze Algemene Ledenvergadering bleek dat er wat onrust is over de slib stortingen in het Zandgat. De Dorpsraad heeft daarom een gesprek aangevraagd bij de eigenaar van het Zandgat. Lees hieronder de uitleg.Artikel voor dorpsraad 2023

Gepubliceerd op

Openstelling IJsseldijken

De Dorpsraad zet zich er al vele jaren voor in om de dijken richting Epse en Eefde open te stellen voor wandelaars en waar mogelijk voor fietsers. De dijken zijn nu  afgesloten door het Waterschap Rijn & IJssel op grond van vage toezeggingen in een ver verleden. Het Waterschap, gesteund door een handjevol aanwonenden en…

Gepubliceerd op

PHS – GON: intensivering spoorvervoer

PHS staat voor Programma Hoogfrequent Spoorvervoer en houdt een intensivering van het spoorvervoer in Nederland in, met als doel spoorboekloos rijden. Daarvoor is het nodig dat het goederenvervoer over spoor anders wordt georganiseerd om ruimte te maken op de lijnen voor personenvervoer. In onze regio heet dit GON: Goederenvervoer Oost Nederland. Volgens de PHS-plannen van…

Gepubliceerd op

Den Oldenhof

De nieuwe Oldenhof is op 13 oktober 2012 feestelijk geopend door Minister Henk Kamp.Woningstichting De Groene Waarden had de oude Oldenhof van de gemeente gekocht. Het historische en voor Gorssel zo kenmerkende gebouw verkeerde in slechte staat en de Groene Waarden heeft het gesloopt en er is een nieuw gebouw herrezen dat grote gelijkenis heeft met…

Gepubliceerd op

N348

Begin 2012 heeft de provincie besloten dat er geen nieuwe rondweg om Gorssel komt en ook geen tunnelbak bij Gorssel (variant 1C) en in juni 2012 heeft de provincie besloten in ieder geval tot 2015 geen budget beschikbaar te stellen voor ingrijpende aanpassingen langs het bestaande traject (varianten 1A of 1B met gescheiden hoofdbaan en…

Gepubliceerd op

Gorssel Japanse Duizendknoop vrij!

Gezamenlijke aanpak van de Japanse Duizendknoop in onze buurt. Wij willen jullie aandacht vragen voor een urgent probleem, dat onze buurt  (Amelte) treft: de invasieve plantensoort genaamd de Japanse Duizendknoop. Op zeker 16 plaatsen komt deze plant al in of in de nabijheid van onze wijk voor. In deze mail willen we jullie niet alleen…

Gepubliceerd op