GESPREK MET DE KERNWETHOUDER

Twee keer per jaar (vaker indien nodig) overlegt het bestuur van de Dorpsraad met de kernwethouder, Lex de Goede, van de gemeente Lochem. Véronique Vroege (Juridische Zaken) was ook aanwezig bij de vergadering. Belangrijkste punten die zijn aangekaart: 

 • Woonruimte: Er wordt nog steeds gezocht naar tijdelijke woonruimte voor statushouders, ontheemden, spoedzoekers, en starters. Dat betekent ook dat voor tijdelijke bewoning de infrastructuur aangepast moet kunnen worden.
 • GA!: Binnenkort moet de gemeenteraad een definitief standpunt innemen waar de Vullerschool, incl voorzieningen (Trefpunt, Sporthal, Bibliotheek ) terecht zal komen. De keuze voor een architect moet Europees worden aanbesteed.
 • Boskoele: Over hoe het zwembad kan blijven voortbestaan wordt binnenkort een besluit genomen. Meer vrijwilligers is wel heel erg wenselijk.
 • Verkeer: Nog twee inspraakrondes maar dan zou de N348 60KM moeten worden, een fietstunnel ter hoogte van het stoplicht afslag Epse (N348) en het fietspad wordt langs de N348 verbreed en doorgetrokken langs buitenkant dorpskern Gorssel.
  • Drempels begin hoofdstraat worden aangepast/verwijderd vanwege de overlast voor omwonenden.
 • Zorgcoördinator: Hoe zetten we het succes voort? De subsidie van het Oranjefonds zal ooit stoppen, hoe kunnen we de financiering voortzetten?
 • Brandgangen in het bos: er komt een voorlichtingsavond want het is onduidelijk voor inwoners wat er bv. voor vluchtroutes zijn bij een (grote) bosbrand en hoe er geblust gaat worden. Uiteraard is daar wel een plan voor, maar dus niet bij iedereen bekend.
 • Speeltuinen: hoe gaan we ervoor zorgen dat de speeltuinen in Gorssel worden onderhouden? Ook hier is het lastig om vrijwilligers te vinden.
 • Beschermd Dorpsgezicht: De dorpsraad wil nu het Dorpsplan geactualiseerd gaat worden dit jaar, ween visie voor de toekomst (2050) van Gorssel neerleggen. Daarbij komen omvang, verdeling dorpsgenoten qua leeftijd, behoud karakter Gorssel en eventueel beschermde lanen, bomen, beschermd Dropsgezicht et.c aan de orde.
 • Actualisering Dorpsplan: subsidie van de gemeente bedraagt €3000,-