U komt toch ook?

ALV dinsdag 23 mei in ‘t Trefpunt om 19.00u inloop, start om 19.10u. Wij hopen u weer te ontmoeten! 

Het bestuur van de Dorpsraad Gorssel nodigt alle leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering. De definitieve agenda en het jaarverslag staan hier.
Voorlopige agenda:

– 19.10 uur Welkom
– Notulen vorige ALV
– Mededelingen bestuur
– Financiën
– Verslag activiteiten Dorpsraad 2022
– Lopende zaken
– Rondvraag
– Vanaf 20.00u zijn ook niet leden van harte welkom voor een korte presentatie van Habion over de toekomst van de Bloemenkamp 
– Borrel rond 21.00u