Agenda Algemene Ledenvergadering Dorpsraad Gorssel

Wat: Algemene Ledenvergadering
Wanneer: 2 juni 2022 om 20:00 uur, inloop vanaf 19.30u
Waar: J.A. de Vullerschool te GorsselAgenda: 

 1. Opening en welkom door de voorzitter
 2. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering d.d. 17 mei 2021
 3. Ingekomen stukken/ uitgaande stukken
 4. Presentaties werkgroepen: terugblik en stand van zaken
 • Centrum (w.o. Bloembakken)
 • Cultuur (w.o. Het boek ‘Met het oog op Gorssel’ verschijnt, Erfgoededucatie)
 • Duurzaam & Groen (w.o. initiatief Groen educatie)
 • GA! (w.o. afstudeerproject Saxion-studenten Job & Pieter)
 • Verkeer
 • Zorg en Welzijn (w.o. zorgcoördinator)
 1. Financiën:
 • Financieel jaarverslag 2021
 • Verslag van de kascommissie
 • Benoeming nieuw kascommissielid en reserve kascommissielid
 • Begroting 2022/2023
 1. Dorpsplan

Begin 2018 is met veel inbreng van de inwoners van Gorssel het Dorpsplan Gorssel 2018-2023 tot stand gekomen. Dit Dorpsplan loopt volgend jaar af.

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

Informeel samenzijn met bitterballen en een borrel.Correspondentieadres:info@dorpsraadgorssel.nl