Tijdelijke woningbouw Smitskamp

Dorpsraad Gorssel is erg geschrokken van de keuze voor ’tijdelijke woningen’ op de Smitskamp langs de N348. Hoewel we begrijpen dat het belangrijk is om de Oekraïense vluchtelingen te (her)huisvesten, zijn we van mening dat deze plannen niet passen bij het karakter en de uitstraling van ons dorp.   De gemeenschap van Gorssel heeft tijdens…

Gepubliceerd op

Jongerenhuisvesting

De Werkgroep Jongerenhuisvesting Gorssel zet zich in voor woningen voor jongeren uit Gorssel. Deze gedreven werkgroep, bestaande uit Jur Bötzel, Verena Peters, Linda Sanders en Ronald Wieggers, zet zich daardoor actief in voor de toekomst van Gorssel. Iedereen is het er wel over eens dat jongeren de ruggengraat van de toekomstige gemeenschap zullen vormen. Daarom…

Gepubliceerd op

DORPSPLAN 2024-2029

Lees hier het interview met Dorpsraadvoorzitter Otto van Harmelen. ONDERWERPEN: Door uw mening weer te geven op “geeltjes” kunt u meewerken aan de actualisering van het Dorpsplan 2023-2029. En mocht u mee willen werken aan de uitwerking van een van de stellingen, meldt u bij de Dorpsraad

Gepubliceerd op

Gorsselse Accommodaties (GA!)

UPDATE Otto van Harmelen, werkgroep GA! 20 december 2022: Het GA! project loopt maar gaat nog steeds erg langzaam.-Er zijn uitwerkingen gedaan voor de 2 locaties; school en Trefpunt.-Er zijn overleggen geweest om te kijken wat de beste partij voor de BSO is.-Er wordt gesproken met de bibliotheek.-Er zijn uitwerkingen gemaakt van de bezettingsgraad van…

Gepubliceerd op