Gorsselse Accommodaties (GA!)

UPDATE Otto van Harmelen, werkgroep GA! 20 december 2022:

Het GA! project loopt maar gaat nog steeds erg langzaam.
-Er zijn uitwerkingen gedaan voor de 2 locaties; school en Trefpunt.
-Er zijn overleggen geweest om te kijken wat de beste partij voor de BSO is.
-Er wordt gesproken met de bibliotheek.
-Er zijn uitwerkingen gemaakt van de bezettingsgraad van de sporthal.
-Er zijn uiteindelijk gedegen verkeersmetingen gedaan.
-Er zijn uitwerkingen gemaakt om te kijken of alles past op de locaties
-Er wordt gekeken naar kosten effect en impact van een kleinere sporthal (2 ipv 3 zalen)
-Er zijn 3 bewoners bijeenkomsten geweest met omwonenden en voor alle inwoners.

Uit de bijeenkomsten kwam met name; verkeer Molenweg gevaarlijk, Roskam weide vrij laten, kan een deel onder de grond anders veel massa op één plek, kan het toch blijven zoals het is en opknappen…..

Alles bij het oude laten en opknappen is voor de komende 40 jaar niet echt een optie.
-Op dit moment worden nav alle input voor de 2 locaties verdere uitwerkingen gedaan om zo veel als mogelijk aan verschillende wensen tegemoet te komen, en beter inzicht te krijgen hoe het een en ander er uit komt te zien op de locaties.
Begin volgend jaar gaat het College een beslissing nemen wat er wordt voorgelegd aan de Raad.

Als stuurgroep zijn wij gezien veiligheid en ruimte meer voor de Vullerschool locatie met geen of weinig verkleining van de Roskam weide.
De Raad gaat hopelijk dan in Q1 2023 een principe besluit nemen over locatie en verdere uitwerking.

Tot zo ver…. We hebben een lange adem nodig maar ik hoop op een goed en gedragen besluit.

De GA groep heffen wij op. Dank voor jullie inbreng en inzet tot zo ver ; indien nodig hoop ik nog een beroep op jullie te doen maar dan laat ik dat weten.

Groet, fijne feestdagen en een goed en gezond 2023! Otto

De focus van de werkgroep Accomodaties en Voorzieningen was met name de participatie in de werkgroep GA!. Een gewijzigde werkgroep is eind 2018 aan de slag gegaan voor de toekomst van Gorsselse voorzieningen en accommodaties. De naam van de werkgroep is kortweg GA! (Gorsselse Accommodaties). De werkgroep zal een vervolg geven aan het voorzieningen- en accommodatieplan in Gorssel. Er is een speciale website in het leven geroepen waarop u de laatste ontwikkelingen kunt lezen.
In 2018 zijn er al veel gesprekken geweest over de plannen. Hier zijn inwoners nauw bij betrokken geweest. Onderzoeksbureau TwijnstraGudde heeft onderzocht of een multifunctionele accommodatie haalbaar is. Door de gesprekken met vele vertegenwoordigers uit de Gorsselse samenleving is duidelijk geworden dat er ook moet worden gekeken naar alternatieve scenario’s.

Vervolgproces
De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Vullerschool, sport- en cultuurcentrum ’t Trefpunt, Lawn Tennisclub Gorssel (LTC), voetbalclub V.V. Gorssel, zwembad de Boskoele, Protestantse kerk en is aangevuld met een aantal vertegenwoordigers uit de Dorpsraad Gorssel. Ook de gemeente zit in de werkgroep en pakt de rol als opdrachtgever voor vervolgonderzoeken. Dit doet ze in nauw overleg met de werkgroep. De gemeente heeft ervoor gekozen om een onafhankelijke procesbegeleider aan te stellen.

Presentatie

De leden van GA! zijn op dit moment met elkaar in gesprek om te komen tot een goede vervolgaanpak. Inwoners worden betrokken en mogen advies geven. Hopelijk voor de zomer van 2020 volgt de presentatie van de alternatieve scenario’s en de gementeraad krijgt dan de plannen te zien. Het besluit volgt dan waarschijnlijk eind 2020.

Speerpunten vanuit het Dorpsplan 2018-2023

  • De school in het hart van het dorp
  • Combineer de school met binnensport en ontmoeting (functies huidige ‘t Trefpunt)
  • Renoveer de buitensportterreinen en zwembad op de huidige locaties
  • Laat groene longen in het dorp en groen buitengebied ongemoeid
  • Kijk verder dan Gorssel; Eefde en Epse maken ook gebruik van de voorzieningen