Toegang tot de IJssel

Het is een lang gekoesterde wens van de Gorsselse bevolking om weer ruimere toegang tot de IJssel te krijgen via de Veerweg of de veerstoep, net zoals dat vroeger het geval was.  Dat die toegang vandaag de dag beperkt is tot de aanlegplaats van de Gorsselse veerpont, was o.m. het gevolg van de overgang van…

Gepubliceerd op

Mozaiekbank Den Oldenhof

Voor Den Oldenhof is een fraaie mozaiekbank gebouwd door kunstenaars Mirjam Tiggeloven en Kees Schwarze. Het is een idee van de Dorpsraad, die ook zelf voor de financiering heeft gezorgd. De bank is uitgevoerd in warme kleuren en ook het ontwerp sluit goed aan bij Den Oldenhof. Met dit initiatief wil de Dorpsraad een bijdrage…

Gepubliceerd op

Beheervisie Ravenswaarden

De Dorpsraad heeft deel genomen aan een werkgroep die een nieuwe visie voorbereid voor het beheer en gebruik van de Ravenswaarden. Dit gebied strekt zich uit van Gorssel tot Eefde tussen de IJssel en de hoogwaterkering. Het is een Natura 2000 gebied met belangrijke cultuurhistorische en natuurwaarden en is deels eigendom van Staatsbosbeheer. Het is een…

Gepubliceerd op

Museum MORE

Op 2 juni 2015, om 10.00 uur, opent het Museum voor Modern Realisme (Museum MORE) in Gorssel haar deuren voor het publiek. Er zullen naar verwachting jaarlijks 50 tot 100 duizend bezoekers naar Gorssel komen. Het museum is een prachtige oplossing voor de dreigende leegstand van het gemeentehuis. Het is een impuls voor het dorp, toeristisch…

Gepubliceerd op

Nieuw bestemmingsplan

Bestemmingsplan kern Gorssel (2012-2013)In 2013 is voor de kern Gorssel een geheel nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Het oude bestemmingsplan was verouderd en moest op grond van de Wet Ruimtelijke Ordening worden geactualiseerd en gedigitaliseerd. De Dorspraad heeft een uitgebreide reactie ingediend op het voorontwerp bestemmingsplan. De belangrijkste punten uit die reactie waren de te royale en aaneengesloten bouwvlakken…

Gepubliceerd op

Structuurvisie en Woonvisie

Gorssel maakt haar eigen Structuurvisie / Woonvisie (2012-2013)In 2013 is voor de gehele gemeente Lochem een nieuwe structuurvisie vastgesteld. In Gorssel is, als enige kern van Lochem, het Gorsselse deel van de structuurvisie vanuit het dorp zelf georganiseerd. Een breed samengestelde werkgroep van veertig personen heeft in een aantal werksessies het Gorsselse deel van de structuurvisie voorbereid en…

Gepubliceerd op

Herstel Openluchttheater

Het Openluchttheater is gerenoveerd en is op 17 mei 2013 feestelijk in gebruik genomen. Daarmee is een belangrijk project van de Dorpsraad afgerond. De Dorpsraad had het initiatief genomen voor de renovatie van het vervallen openluchttheater en het opknappen van het verwaarloosde terrein. Daar is jaren aan gewerkt. Plannen maken, financiers zoeken, afspraken met omwonenden maken,…

Gepubliceerd op

Den Oldenhof

De nieuwe Oldenhof is op 13 oktober 2012 feestelijk geopend door Minister Henk Kamp. Woningstichting De Groene Waarden had de oude Oldenhof van de gemeente gekocht. Het historische en voor Gorssel zo kenmerkende gebouw verkeerde in slechte staat en de Groene Waarden heeft het gesloopt en er is een nieuw gebouw herrezen dat grote gelijkenis heeft…

Gepubliceerd op

Gorssel op glasvezel

In 2011 is in Gorssel en de andere kernen van Lochem door Reggefiber een geheel nieuw glasvezelnetwerk aangelegd en begin 2012 zijn de laatste woningen hierop aangesloten. Dat is goed nieuws voor Gorssel en de andere kernen, waaraan de verschillende dorpsraden een belangrijke bijdrage hebben geleverd. Gorssel beschikt over een modern, toekomstbestendig en supersnel netwerk…

Gepubliceerd op

Gorssel.nl

Gorssel.nl is een populaire laagdrempelige website voor iedereen uit Gorssel en voor de bezoekers van ons dorp. Gorssel.nl biedt  alles van, voor en door Gorssel. Een complete agenda, actualiteiten, een prikbord, veel foto’s, een compleet overzicht van alle verenigingen, ondernemers en (zorg)instellingen, ideeën voor uitstapjes, wandel- en fietstochten en toeristische informatie. De site is in…

Gepubliceerd op