Veer Gorssel-Wilp blijft in de vaart

Tijdens de behandeling van de begroting 2015 heeft de gemeenteraad in een lange raadsvergadering op 10 november 2014 een stokje gestoken voor het voornemen om met ingang van 2017 geen subsidie meer te verstrekken voor het voetveer. Het raadsbesluit was unaniem.

Motie
Het college werd opgeroepen in overleg met de gemeente Voorst, het Verenfonds en de veerbaas te bezien op welke wijze het voetveer in de toekomst in de vaart kan blijven en wat ieders aandeel in de financiering/kosten zou kunnen zijn.
Een motie met die strekking was oorspronkelijk ingediend door Gemeentebelangen, D66 (beide collegepartijen), PvdA en GroenLinks, werd tijdens de vergadering ook overgenomen door VVD en CDA en werd dus met algemene stemmen aangenomen.

Verkeerde veronderstelling
Wethouder Kottelenberg lichtte toe dat het college bij het opstellen van de begroting in de veronderstelling verkeerde dat de gemeente Voorst het veer niet langer zou willen subsidiëren. Dat was een besluit tijdens de vorige Voorster collegeperiode. Dat besluit bleek niet uitvoerbaar, omdat Voorst gewoon het bestaande tienjarig contract over het veer moet uitdienen. Ook in Voorst zijn in 2014 gemeenteraadsverkiezingen geweest en inmiddels heeft men aldaar besloten de steun voor het voetveer te continueren.
Het Lochemse college heeft toegezegd de motie graag uit te zullen voeren.

Opschudding
Was het dan een storm in een glas water? De Dorpsraad Gorssel vindt van niet. Het college dacht met één pennestreek (letterlijk één regel in het 107-pagina’s tellende document) de subsidie vanaf 2017 geheel af te kunnen schaffen, zonder daarbij afdoende na te denken over de gevolgen of zonder daarover advies in te winnen bij betrokkenen en de Dorpsraad. Dat leidde tot artikelen in De Stentor en op Gorssel.nl en felle reacties van bewoners. De Dorpsraad gaf het onderwerp een prominente plaats in haar nieuwsbrief die naar ongeveer 500 leden en andere geintereseerden is verstuurd, schreef een protestbrief aan fracties en college hierover, en heeft afgelopen dagen nog overleg gevoerd met verschillende fractieleden.
Daarmee kreeg het onderwerp een prominente plaats in de raadsvergadering en alle fracties hebben hun steun betuigd aan het veer.

Gorssel, 10 november 2014