Toegang tot de IJssel

Het is een lang gekoesterde wens van de Gorsselse bevolking om weer ruimere toegang tot de IJssel te krijgen via de Veerweg of de veerstoep, net zoals dat vroeger het geval was.  Dat die toegang vandaag de dag beperkt is tot de aanlegplaats van de Gorsselse veerpont, was o.m. het gevolg van de overgang van de voormalige uitspanning De Houtwal naar enkel een woonbestemming. De voormalige gemeente Gorssel gaf hiervoor toestemming.Met ‘toegang tot de IJssel’ wordt een bescheiden plek aan de IJssel bedoeld. Een aantal picknickbanken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en kunnen genieten van de IJssel. We ambieren geen horecagelegenheid, maar een ruimere mogelijkheid dan nu het geval is bij de aanlegsteiger van de pont.
Een hiervoor ingestelde werkgroep heeft in 2009 helaas geconcludeerd dat er voorlopig geen reële mogelijkheid is voor zo’n plek aan de IJssel. De Dorpsraad blijft echter hopen op een nieuwe kans, maar voorlopig heeft het geen prioriteit. Wel beschouwen we dit als een extra stimulans om ons in te zetten voor openstelling van de IJsseldijken naar Eefde en Epse (zie afzonderlijke informatie hierover op deze website).

Naar het rapport van de commissie  >>> (pdf)