Reactie op notulen van 31 mei 2017

Naar aanleiding van de notulen van de algemene ledenvergadering van 31 mei 2017 ontving het bestuur van de Dorpsraad een reactie per mail van dorpsgenoot Hans Boerboom. 

De onderwerpen Toegang tot de IJsseldijken en wandelen in De Ravenswaarden zijn vorig jaar in de ledenvergadering uitgebreid aan de orde geweest en hebben toen tot nogal wat discussie geleid. Het Dorpsraadbestuur heeft een duidelijk andere visie dan een aantal betrokkenen, maar heeft dat tijdens de vorige algemene ledenvergadering niet willen/kunnen uitdiscussiƫren. Dat leek op dat moment niet zo zinvol. Het Dorpsraadbestuur vindt het vooral belangrijk

(1) wat er over deze onderwerpen in het nieuwe dorpsplan komt te staan en

(2) dat de partijen in Gorssel vooral met elkaar in gesprek gaan om te bekijken wat kan en wat niet kan. Het nieuwe dorpsplan is daarvoor een mooi aanknopingspunt, naar wij hopen.

Om de Gorsselnaren toch op de hoogte te brengen van de mening van Hans Boerboom hebben wij zijn mail aan ons hierbij voor iedereen beschikbaar gemaakt. Met de aantekening dat er bij deze mening volgens ons duidelijke nuanceringen zijn te maken. Het gesprek daarover hopen we in de loop van 2018/2019 met de betrokkenen op te pakken.