Gorssel Japanse Duizendknoop Vrij

Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) is een buitengewoon invasieve exotische plantensoort die aanzienlijke schade toebrengt aan de biodiversiteit, evenals aan woningen en infrastructuur. Deze plant verdringt inheemse plantensoorten en verspreidt zich razendsnel via diepgelegen wortelstokken, wat het uiterst moeilijk maakt om volledig te verwijderen. Het is essentieel om met grote precisie te werk te gaan bij het uitgraven van de plant, inclusief de wortels, en om het afval zorgvuldig af te voeren. Zelfs het kleinste stukje wortel of stengel kan namelijk leiden tot de groei van een nieuwe plant. Het vergt jarenlange inspanning om ervoor te zorgen dat elk restant volledig wordt geëlimineerd, aangezien zelfs het kleinste achtergebleven stukje kan resulteren in de opkomst van een nieuwe plant.

Gorssel Japanse Duizendknoop Vrij heeft een helder doel voor ogen: het bevrijden van ons dorp van de invasieve Japanse Duizendknoop om een duurzame en gezonde omgeving te waarborgen. Deze woekerende plant vormt een bedreiging voor de natuurlijke schoonheid en biodiversiteit van Gorssel en vereist vastberaden inspanningen.

Met een team van ongeveer 8 tot 12 toegewijde vrijwilligers per gebied, zorgen we ervoor dat de inspanning voor iedereen haalbaar en motiverend is. Momenteel wordt één gebied onder handen genomen en dit wordt in het voorjaar van 2024 uitgebreid met nog een gebied:

Gebied I: Warande-Nikkelbergweg-Veldhofstraat-Amelterweg-Joppelaan
Halverwege 2023 zijn 22 actieve inwoners begonnen met gebied I door elke week op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur met 12 tot 14 toegewijde vrijwilligers wortels en nieuw opschot van de Japanse Duizendknoop te verwijderen. Circulus Berkel zorgde voor de afvoer van groenafval, waardoor de vrijwilligers zich konden concentreren op het uitputten van de plant.

Gebied II: Roskambosje
In het voorjaar van 2024 willen we dit uitbreiden door ook de Japanse Duizendknoop bij het bosje aan de Roskamweg aan te pakken.

Andere gebieden
Natuurlijk willen we graag meer gebieden aanpakken in de toekomst.

Help je mee om Gorssel Japanse Duizendknoop Vrij te maken? Neem contact op met Andrea van Schie (andrea.vanschie@planet.nl) of Hans Ebenau (h.ebenau@planet.nl). Een eerste kennismaking verplicht je tot niets, en we verwelkomen graag nieuwe gezichten! Samen kunnen we Gorssel verlossen van de Japanse Duizendknoop en zo onze omgeving beschermen.