Presentatie ALV 30 mei 2018 beschikbaar

De presentatie van de algemene ledenvergadering van 30 mei 2018 is beschikbaar. De presentatie behandelde in hoofdlijnen het concept dorpsplan 2018-2023 en ook een aantal verenigingsformaliteiten. Voor een impressie van de ledenvergadering wordt verwezen naar het artikel van 31 mei 2018 op Gorssel.nl. Daar is ook de presentatie beschikbaar. (Helaas is het bestand te groot om op de website van de Dorpsraad op te nemen; de techniek laat ons in de steek.)

Over enige tijd worden de concept notulen van de ledenvergadering op deze website beschikbaar gesteld.