Netwerker gezocht!

Netwerker werkgroep Zorg & Welzijn

De werkgroep Zorg & Welzijn wil er in Gorssel zijn voor diegenen die behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek, aan sociale contacten/ontmoetingen en voor diegene die hulp nodig heeft bij het oplossen van persoonlijke vraagstukken/zorgen.

Zorgcoördinator Lieke Schlatmann is aan de hand van de enquête onder 70+ ers en uitkomsten daarvan gestart met contacten leggen, huisbezoeken en bijeenkomsten organiseren voor inwoners ouder dan 70 jaar.

Maar we willen er zijn voor iedereen die daar behoefte aan heeft.

Daarom willen we graag inzicht hebben in de groep die wel behoefte heeft aan een bepaalde vorm van hulp, maar waar wij nog geen contact mee hebben. Daarvoor zijn we op zoek naar een kandidaat die één tot vier uur in de week werkzaamheden kan verrichten die voor nog meer inzicht en verbinding zorgen. Een netwerker die er plezier in heeft contact te leggen in de wijk,  contact te onderhouden met organisaties, instellingen etc. Zo hopen we ook die inwoners te bereiken die zelf minder snel met een hulpvraag komen, maar wel behoefte hebben aan hulp.

Het zou ook fijn zijn als hij/zij op het vlak van communicatie een bijdrage kan leveren. We hebben graag een mooi overzicht van alle activiteiten die georganiseerd worden in Gorssel.

De dorpsraad Gorssel behandelt deze vacature als een functie waarvoor een vrijwilligersvergoeding wordt betaald.

Mocht jij geïnteresseerd zijn, ideeën hebben en 1 tot 4 uur per week tijd hebben, neem dan contact op met Lieke Schlatmann via lieke.schlatmann65@gmail.com of Marije Alma via communicatie@dorpsraadgorssel.nlnnMocht jij als inwoner van Gorssel, ongeacht leeftijd, op dit moment behoefte hebben aan persoonlijk contact, om welke reden dan ook, neem dan gerust contact op met Lieke Schlatmann.