GorsselSamSam organiseert ‘Een avond om te delen’

GorsselSamSam organiseert een thema avond rondom de behoeften die er in ons dorp zijn om zowel werkzoekenden dichter bij de arbeidsmarkt te brengen als om mensen voor wie dit niet zonder meer haalbaar is toch een passende en zinvolle plaats te geven in onze dorpse samenleving.

Een steuntje in de rug
Wat kunnen wij zelf betekenen voor ons dorp? Het is goed wonen in Gorssel. We zijn over het algemeen tevreden, we hebben actieve verenigingen, we hebben vrijwilligers die goed werk verzetten. De meeste mensen hebben oog voor de dingen die rondom hen gebeuren en steken de handen uit de mouwen wanneer dat nodig is. Maar het gaat niet overal en altijd goed. Er zijn mensen die minder zelfstandig zijn; soms tijdelijk, soms op langdurige basis. Die mensen hebben wat meer aandacht nodig. Een extra steuntje in de rug om te kunnen functioneren en vooral ook: om zich daar goed bij te voelen. Want ieder mens wil er graag bij horen en wil zich nuttig en gewaardeerd voelen.

Discussie- en brainstormavond
GorsselSamSam wil graag in gesprek gaan met iedereen in het dorp die zich betrokken voelt bij dit thema en zijn steentje wil bijdragen. Daarom organiseren wij een discussie- en brainstormavond waarbij we samen willen nagaan welke mogelijkheden er zijn binnen ons dorp, waar precies de behoeften liggen, en hoe we dat aan kunnen pakken.
De datum: woensdag 21 januari in de J.A. de Vullerschool. Inloop vanaf 19.30 uur.

Wat wilt u doen en wat kunt u doen?
Om ons te inspireren en te informeren hebben we drie sprekers uitgenodigd. Zij hebben een nieuwe kijk op werk en tijdsbesteding voor iedereen en zoeken aansluiting met betrokken mensen en organisaties in Gorssel.

De gastsprekers zijn:

  • Rob Heuvelman van het Werkatelier en
  • Erik Bötzel en Gert-Jan Witkamp van Zozijn

Zij geven hun visie op werk voor iedereen. En zij zijn benieuwd naar uw ideeën, maar ook naar uw vragen. Zij willen weten wat u vindt dat er nodig is in ons dorp. Samen nadenken, discussiëren en zo tot concrete ideeën komen, levert meer op dan achter een bureau oplossingen bedenken.

Voor iedereen
De bedrijven en verenigingen in Gorssel hebben inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor deze avond. Maar wij willen graag iedereen uitnodigen om deel te nemen aan deze discussieavond. Misschien heeft u al eens nagedacht over dit onderwerp, misschien heeft u een ander thema dat u ook op tafel wilt leggen. U bent van harte welkom.

Aanmelden hoeft niet, maar is wel prettig in verband met de catering: gorsselsamsam@gmail.com

GorsselSamSam (voorheen: Werkgroep Sociaal Maatschappelijke Vraagstukken) is onderdeel van de Dorpsraad Gorssel en ziet als haar opdracht mensen met elkaar te verbinden, initiatieven te stimuleren en mee te denken over nieuwe ideeën en processen. Meer over deze werkgroep

Gorssel, 12 januari 2015