Gorssel en de gemeenteraadsverkiezingen

Op 19 maart 2014 zijn er verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad.

De standpunten van de politieke partijen bereiken u de laatste weken via allerlei kanalen. De redactie van onze dorpswebsite Gorssel.nl zette de opvattingen van de partijen ten aanzien van specifiek voor Gorssel belangrijke kernpunten op een rij. De redactie van Gorssel.nl baseerde zich daarbij op het op initiatief van de Dorpsraad Gorssel en met inbreng van veel inwoners van Gorssel opgestelde Dorpsplan Gorssel 2013-2017, waarin onder meer als belangrijke punten genoemd worden de openstelling van de IJsseldijken voor wandelaars en een goede verkeerscirculatie en parkeervoorziening rond het nieuwe Museum voor Modern Realisme. Ook de ontwikkelingen rond wel of niet handhaving van het gemeenteloket, het zwembad en de toename van het goederenvervoer op het spoor zijn belangrijke kwesties voor het dorp.

De Dorpsraad Gorssel vindt deze samenvatting belangrijk genoeg om ook zijn leden hiervan in kennis te stellen.

 
Gorssel, 16 maart 2014