Goed bezochte ledenvergadering op 23 mei 2013

De Vereniging Dorpsraad Gorssel heeft op 23 mei jl haar jaarlijkse Algemene Vergadering gehouden. De vergadering werd bezocht door 50 leden, enkele raadsleden, de kernambtenaar en kernwethouder Wilma Heesen, en andere geïnteresseerden waarvan een aantal zich heeft aangemeld als nieuw lid.
Het bestuur heeft verslag gedaan van het afgelopen jaar, heeft haar plannen voor 2013 uiteengezet en de financiën zijn toegelicht. Monique Mekkering is benoemd als nieuw bestuurslid. Leden hebben diverse suggesties gedaan waar de Dorpsraad mee aan de slag gaat. Ook zijn een aantal aandachtspunten overgebracht aan de kernambtenaar en kernwethouder die een vervolg zullen krijgen.
Na de pauze hebben wethouder Heesen en Karin Komdeur een toelichting gegeven op de (als gevolg van noodzakelijke bezuinigingen) veranderende rol van de lokale overheid en de relatie met de burgers. Ons onlangs vastgestelde Dorpsplan Gorssel 2013-2017 sluit daar goed op aan. Dorpsraad en deelnemers van een aantal werkgroepen gaan nu aan de slag met de ideeën, taken en opgaven die in dat Dorpsplan zijn beschreven.

Documenten (pdf):