Dorpsraden Eefde, Epse/Joppe en Gorssel: Lochem 3.0 overbodige overhead

De dorpsraden van Eefde, Epse & Joppe en Gorssel hebben gezamenlijk een brief geschreven aan de gemeenteraad en het college van de gemeente Lochem waarin zij stellen dat Lochem 3.0 geen noemenswaardige voordelen voor hun kernen oplevert, terwijl anderzijds gevreesd wordt dat het vele geld dat het college van B&W voornemens is om in dit initiatief te investeren weer tot extra bezuinigingen elders zal leiden. 

De Stichting Lochem 3.0 is een idee van vijf ondernemers uit de stad Lochem, die initiatieven en concrete plannen ontwikkelen voor een ‘economisch gezonde, vitale en bruisende gemeenschap’, waarbij wordt samengewerkt met VVV Lochem. Het college wil deze plannen ondersteunen met € 180.000 subsidie en € 250.000 risicodragende lening. Lochem 3.0 is een extra organisatie die behoorlijk veel kost, wat in de eerste jaren uit de gemeentebegroting wordt gefinancierd, maar later opgebracht moet worden uit de gemeenschap zelf via het ambitieuze verdienmodel van de stichting.

Volgens de dorpsraden kan het bedrag wat hiermee is gemoeid veel effectiever worden besteed door goede initiatieven van bestaande organisaties en instellingen, dorpsraden, ondernemersverenigingen en vooral vrijwilligersorganisaties uit alle kernen te ondersteunen. Investeren in de daadwerkelijke uitvoering van plannen dus en niet in overhead.

Op 4 november jl. hebben initiatiefnemers van Lochem 3.0. een presentatie gegeven van hun plannen aan ondernemers, dorpsraden en andere belangstellenden uit de westelijke kernen. Door de aanwezigen werden vraagtekens geplaatst bij de noodzaak om veel menskracht en geld te investeren in een gemeentebrede toeristische en economische gemeenschap, de meerwaarde van een extra koepel.

Ook Ondernemersverening Gorssel Buitengewoon heeft zich tegen de plannen Lochem 3.0 uitgesproken en dit schriftelijk overgebracht aan de raad. 

Maandag 24 november a.s. is er een RTG over de plannen voor Lochem 3.0.
Maandag 8 december komt het voorstel van het college om € 430.000 ter beschikking te stellen aan Lochem 3.0 in de gemeenteraad.  

Gorssel, 20 november 2014