GorsselSamSam zet zich in voor Gorsselse samenleving

GorsselSamSam is de nieuwe naam van de werkgroep Sociaal Maatschappelijke Vraagstukken die als onderdeel van de Vereniging Dorpsraad Gorssel zich bezig houdt met alle mogelijke samenwerkingsverbanden in ons dorp. De naam GorsselSamSam geeft uitdrukking aan de nieuwe wind die door Nederland waait en waar de werkgroep zich nadrukkelijk mee wil verbinden: het samen werken aan een betere samenleving.

Inspelen op veranderingen in de zorg
SamSam staat immers voor samen de dingen doen. Het staat voor kameraadschap, voor elkaar helpen, voor onderling vertrouwen en de bereidheid tot de handen uit de mouwen steken. In 2015 gaan er allerlei veranderingen in de zorg van start en de mensen in Nederland worden tot vervelens toe bezig gehouden met speculaties van hoe het er straks aan toe zal gaan. Een ding is zeker: wij zullen meer op elkaar aangewezen zijn en wij zullen meer voor elkaar moeten zorgen. De participatie-samenleving wordt het genoemd. GorsselSamSam wil zich op dit gebied bewegen en de samenwerking die er is verstevigen en ondersteunen door het ontplooien van nieuwe initiatieven. Wij wonen in een mooi dorp. Er zijn veel vrijwilligers. Er zijn talloze leuke en interessante verenigingen op alle gebied waar jong en oud aan zijn trekken kan komen. In veel buurten en straten wordt er wel iets georganiseerd om de onderlinge band te versterken. Af en toe met elkaar eten, of een koffieochtend organiseren. Sommige buurten hebben een telefoonboom, of een e-mail lijst waarmee ze elkaar snel boodschappen kunnen doorgeven. Er wordt samen geborreld, of Oud en Nieuw gevierd. En als er iemand ziek is springen de buren in met eten koken en boodschappen doen. Maar het is niet genoeg. Er zijn mensen die uit de boot vallen, mensen die de voordeur dicht houden terwijl ze wel een probleem hebben, mensen die eenzaam zijn, mensen die tijdelijk niet zelfstandig zijn en hulp nodig hebben. GorsselSamSam wil ondersteuning bieden, mensen met elkaar verbinden, initiatieven stimuleren en meedenken over nieuwe ideeën en processen.

Professionele zorg
Uiteraard blijft de professionele zorg beschikbaar voor degenen die dat nodig hebben.
Wat wij hier bedoelen is de aandacht voor elkaar op het daagse niveau van de straat en de buurt. Vanuit de gedachte: ‘door ons dorp voor ons dorp’. Wij willen voorkomen dat er mensen uit de boot vallen, dat er mensen eenzaam zijn, dat mensen onzichtbaar blijven met hun vraag of probleem.

 

    Borkel300x225
      Vrijwilligers maken met bewoners van de Borkel
      een wandkleed tijdens de vrijwilligersdag 
      NL Doet op 21 maart 2014
  

GorsselSamSam wil de samenwerking die er is verstevigen, ondersteunen en uitbreiden. Daarbij blijft de regie en de uitwerking van de nieuwe initiatieven bij de mensen zelf. Wij zien het als onze taak om mee te denken bij nieuwe plannen en te helpen ruimte daarvoor te scheppen en tegelijkertijd de mensen de vrijheid te laten om de zaken te organiseren zoals zij dat zelf het beste vinden. Wij nodigen iedereen uit die een vraag, een idee of een initiatief heeft om met ons van gedachten te wisselen.
GorsselSamSam wil mensen met elkaar verbinden.

Dorpsplan Gorssel
Als uitwerking van het Dorpsplan voor Gorssel uit begin 2013 is indertijd een aantal werkgroepen gevormd. Die werkgroepen zijn aan de slag gegaan met de wensen en ideeën die in het Dorpsplan zijn genoemd met als doel om Gorssel ook in de toekomst vriendelijk en leefbaar te houden. GorsselSamSam is daar één van. Een overzicht van alle werkgroepen staat onder ‘Organisaties’ op deze website.
De leden van deze werkgroep willen graag met u meedenken wanneer u in uw wijk tegen problemen aanloopt, wanneer u vragen hebt, wanneer u wat aan wilt kaarten dat u belangrijk vindt, of gewoon eens wilt praten. U kunt de leden bellen of e-mailen.

GorsselSamSam
Monique Mekkering, tel. 06 13052544
Andrea van Schie, tel. 06 54352748
Chris Kuypers,  tel. 06 19037179
Anita Wolters, tel. 06 57330956
Caroline Reyneveld, tel. 785709
Jan de Vries, tel. 490053
Toos de Man
Anne-May Wachters, tel. 492856

E-mail: gorsselsamsam@gmail.com

Gorssel, 19 december 2014