Werkgroep Cultuurhistorie en Landschap geeft opdracht voor ‘Landschapsbiografie’

Sporen in het landschap
Van heideplaggen tot huzaren, van Spanjaarden tot Fransen, van marken en overstromingen: alles heeft zo zijn sporen in het landschap rondom Gorssel achtergelaten. Voor wie dit weet, heeft Gorssel en omgeving een extra dimensie, maar hoe kom je daar nou achter? Studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein in Arnhem gaan het uitzoeken.  

De studenten zullen komende weken een zogenaamde ‘Landschapsbiografie’ maken van de omgeving van Gorssel. Zij doen dit op verzoek van de Werkgroep Cultuurhistorie en Landschap, die is ingesteld door de Vereniging Dorpsraad Gorssel. De studenten zullen onderzoek verrichten naar  de cultuurhistorie van het landschap rondom Gorssel. Bestaande informatie over het ontstaan van het Gorsselse cultuurlandschap wordt verzameld en toegankelijk gemaakt. Ook zullen zij diverse mensen interviewen. De werkgroep heeft de medewerking gekregen van enkele agrariërs en van Historische Vereniging De Elf Marken. Aan de studenten is gevraagd begin 2015 hun bevindingen te komen presenteren voor belangstellenden uit ons dorp.
Voor de studenten is het onderzoek onderdeel van het programma van het examenjaar.

De aftrap was op 31 oktober 2014.  Na een ontvangst en introductie bij Historische Vereniging De Elf Marken maakte de groep een fietstocht rond Gorssel. Onder anderen Henk Hietbrink, Bertus Menkveld en Jacques Duivenvoorden vertelden lokale anekdotes en verhalen.

De Landschapsbiografie kan later als beleidsstuk dienen voor wensen en beslissingen op het gebied van landschapsbeheer, toerisme en recreatie.

De komende tijd hoort u van de Werkgroep Cultuurhistorie en Landschap meer over dit project, dat een van de speerpunten is uit het Gorsselse Dorpsplan 2013-2017.

Gorssel, 11 november 2014