Dorpsplan Gorssel 2013-2017

   DorpsplanTitelpagina325px
     De Dorpsraad Gorssel nodigt alle inwoners van
     Gorssel 
uit om het Dorpslan Gorssel 2013-2017
     te lezen en 
daarop te reageren

De Dorpsraad Gorssel heeft een nieuw dorpsplan voorbereid. U kunt het inzien en downloaden met de link hieronder of inzien bij de bibliotheek in Den Oldenhof. Tijdens de bijeenkomst op 28 december a.s. in het gemeentehuis presenteert de Dorpsraad dit nieuwe plan. Tot die tijd kunnen inwoners hun reactie geven en daarna zal het plan definitief worden vastgesteld. 

De Dorpsraad hoopt dat dit Dorpsplan inspireert en anderen enthousiast maakt, zodat zij met inwoners, verenigingen, bedrijfsleven en andere organisaties kan blijven werken aan de toekomst van Gorssel. Inzet van inwoners kan op vele manieren. Individueel of met een groep vrijwilligers, in de uitvoering of in de planvorming, langdurig of kortlopend.
 

 
De Dorpsraad krijgt graag uw reactie op het Dorpsplan

Dat kan schriftelijk op het adres Hoefslag 12, 7213 BW Gorssel
Per e-mail aan info@dorpsraadgorssel.nl 
Of tijdens de bijeenkomst van 28 december van 16.00-18.00 in het gemeentehuis in Gorssel.

U kunt u zich aanmelden om een bijdrage te leveren aan realisatie van de wensen, taken en opgaven die in het plan zijn vermeld.