Burgers tevreden over gemeenteloket Gorssel

De gemeente heeft in december 2013 een tussentijdse evaluatie van het gemeentebalies in Gorssel uitgevoerd en daarover onlangs een rapport uitgebracht. Bezoekers zijn doorgaans tevreden met het loket en de dienstverlening, maar betreuren het dat voor het afhalen van documenten de verre reis naar Lochem gemaakt moet worden. Ook bleken de werkelijke, structurele kosten voor het loket fors lager uit te vallen dan verwacht. 

Het loket in Gorssel dreigde te verdwijnen, maar na intensieve lobby van de Dorpsraad en een burgerinitiatief beloot de gemeenteraad uiteindelijk dat er een loket in Gorssel moest blijven. 

Evaluatie
GemBalieOldenhofFototGemBij de start van het loket werd afgesproken dat de werking van het loket Gorssel tussentijds onderzocht zou worden.
De ‘Tussenevaluatie Loket Gorssel’ (ondertitel: Onderzoek naar de klanttevredenheid en ervaringen tot nu toe) heeft plaatsgevonden in samenspraak met de betrokken Dorpraden (Epse, Eefde en Gorssel) en bestond uit een kort onderzoek in december 2013. In totaal hebben 78 bezoekers een vragenlijst ingevuld.

Het onderzoek
Uit het onderzoek blijkt dat de bezoekers erg tevreden zijn over het loket (beschikbaarheid, locatie en service). Het rapportcijfer daarvoor was ruim een 9. De meeste bezoekers komen voor burgerzakenproducten. Slechts sporadisch komen er algemene vragen of worden ter inzage gelegde stukken ingekeken.
Gemiddeld waren er in de onderzochte periode (maart-december 2013) 38 bezoekers per week.
Er was één opmerking die regelmatig terugkwam: bezoekers vinden het jammer (‘bespottelijk’ was een van de opmerkingen) dat ze voor het ophalen van documenten naar Lochem moeten.
Verder bleken de exploitatielasten (structurele kosten) fors lager uit te vallen dan in het oorspronkelijke raadsvoorstel was begroot.

Resultaten
Het college van B&W heeft naar aanleiding van de tussenevaluatie besloten om geen aparte medewerker meer in te zetten voor het beantwoorden van algemene vragen bij het gemeente loket Gorssel. Ook bleek uit de evaluatie dat het alleen op afspraak kunnen aanvragen van burgerzakenproducten voldoende werkbaar is voor de meeste bezoekers. 
Inwoners kunnen per 1 juli 2014 in Gorssel iedere woensdag, alleen op afspraak, terecht voor het aanvragen van burgerzakenproducten. Voor het ophalen van documenten (bij de servicebalie in Lochem) en voor andere dan burgerzaken moet men naar het gemeentehuis in Lochem.
Eind 2014 besluit de gemeenteraad over de voortzetting van het gemeentelijk loket in Gorssel op basis van een eindevaluatie.

Gorssel, 26 juni 2014