Bomendriehoek Gorssel: overleg buurtbewoners

Bomendriehoek Gorssel is de benaming voor het groen gelegen in de driehoek tussen de Esdoornlaan, Hoofdstraat en Lindelaan te Gorssel. Naar aanleiding van de constatering door Circulus Berkel dat 13 bomen op deze locatie in slechte staat verkeren en gekapt dienen te worden, is samen met Team Opbouwwerk van Stichting Welzijn Lochem contact gezocht met direct aanwonenden.nnTijdens een online overleg met bewoners woonachtig rondom de bomendriehoek is de huidige situatie besproken en zijn wensen ten aanzien van de toekomstige situatie verzameld. Daarnaast zijn ook vertegenwoordigers van de dorpsraad (Paul Wiegerinck)Driehoek Gorssel, ondernemersvereniging en Gorssel bloeit benaderd om hun ideeën voor dit stuk groen aan te geven.nnEen tekening opgemaakt door Circulus Berkel is voorgelegd aan betrokkenen met de mogelijkheid om daarop in een online bijeenkomst te reageren.nnVoor het aantal te kappen bomen zal een gelijk aantal bomen worden teruggeplaatst. Belangrijkste wens van de omwonenden is om het bosje licht te houden. Ze willen graag door het bosje kunnen blijven kijken, met zichtlijnen naar het achtergelegen weilandje. In de ruimte tussen de bomen zal, op enkele nader te bepalen plekken, Rododendron worden geplaatst.nnInmiddels zijn de besproken wijzigingen verwerkt en is een afspraak gemaakt om in de tweede helft van 2021 ter plaatse de laatste inrichtingsvragen met elkaar af te stemmen. Circulus Berkel en Team Opbouwwerk zullen het proces de komende periode voortzetten. Inwoners van Gorssel die vragen of opmerkingen hierover willen delen, kunnen een email sturen naar opbouwwerk@welzijnlochem.nl
Persbericht gemeente Lochem, mei 2021 Bij vragen en/of opmerkingen over bovenstaande kunt u contact opnemen met Astrid Lievestro (a.lievestro@welzijnlochem.nl) of Seher Boya (s.boya@welzijnlochem.nl) Team Opbouwwerk van Stichting Welzijn Lochem.nnMet vriendelijke groet, mede namens Gemeente Lochem en Circulus-Berkel, Astrid Lievestro en Seher Boyann