Bijna 3.000 handtekeningen voor gemeenteloket

Referendum Aanbieden325pxDe initiatiefnemers van het referendum voor een volwaardig en blijvend gemeenteloket in Gorssel, Hans Ebenau en Fernand van Hoven, hebben maandag 24 september tijdens het rondetafelgesprek over dit onderwerp 2.878 ondertekende formulieren overhandigd aan burgemeester Spekreijse en gemeenteraadsleden. Het referendum is een succes en een duidelijk signaal naar gemeentebestuur en politiek.

48% van de stemgerechtigde inwoners van Gorssel hebben hun handtekening gezet. 

De gemeenteraad zal op 8 oktober a.s. debatteren over de loketfunctie in Gorssel en zal dan waarschijnlijk een besluit nemen. Het college heeft een aantal varianten voorgelegd aan de raad hiervoor.

De Dorpsraad heeft geen bemoeienis gehad met het referendum, maar is uiteraard bl;ij met de uitkomst. De Dorpsraad heeft zich ingezet voor een volwaardig loket in Gorssel, met de zelfde dienstverlening als het huiidge loket in het gemeentehuis.

Zie het artikel van 21 september voor toelichting op de verschillende mogelijkheden.

Gorssel, 28 september 2012