Algemene Ledenvergadering 27 mei 2014

De Vereniging Dorpsraad Gorssel houdt op dinsdag 27 mei a.s. haar algemene (leden) vergadering.

In verband met grote belangstelling voor de vergadering en de lezingen is de locatie de Kerk, Hoofdstraat 27 in Gorssel en niet, zoals eerder aangekondigd, in ’t Trefpunt.

Inloop met koffie vanaf 19.15 uur, aanvang vergadering 19.30 uur.

De bijeenkomst is bedoeld voor leden van de Dorpsraad en voor overige Gorsselnaren.

Officiële deel
Tijdens deze vergadering zullen het bestuur en de werkgroepen van de Dorpsraad verslag doen van de activiteiten en ontwikkelingen in 2013 en de plannen voor 2014. Maar we vernemen natuurlijk ook graag uw mening en ideeën. 
Er zijn twee kandidaten die worden voorgedragen als bestuurslid.
Niet-leden zijn welkom voorzover er plaastsen vrij zijn, maar zij hebben geen stemrecht.
Agenda en andere stukken kunt u onderaan dit artikle oproepen.

Lezing architect Hans van Heeswijk en directeur van het museum Henk Uijterwaal
Na het officiële deel en een korte pauze zal Hans van Heeswijk, architect van het Museum voor Modern Realisme (MORE) dat momenteel in Gorssel wordt gebouwd een presentatie geven over het ontwerp van het museum en van een aantal andere belangrijke gebouwen van zijn hand (o.a. renovatie Hermitage, uitbreiding Mauritshuis). Ook zal operationeel directeur van het museum, de heer Henk Uijterwaal, het een en ander vertellen over de plannen van het museum en de onlangs door de heer Melchers gekochte Roskam. 

Belangrijke ontwikkelingen in Gorssel
Het Museum voor Modern Realisme (Museum MORE) dat vanaf voorjaar 2015 geopend zal zijn voor publiek geeft een impuls aan bedrijvig en toeristisch Gorssel. Het helpt mee om de goede voorzieningen en het winkelaanbod in Gorssel in stand te houden. Zijn er ook keerzijdes? Het zal drukker worden in het centrum en de museumbezoekers hebben impact op de verkeersafwikkeling en het parkeren. Dat zijn zeker aandachtspunten. Wat betekent de combinatie van museum met De Roskam. Natuurlijk komen deze onderwerpen ook aan de orde en kunnen daarover vragen gesteld worden aan de heren Van Heeswijk en Uijterwaal, aan de Dorpsraad, en aan vertegenwoordigers van de gemeente Lochem. 

Leden kunnen zich vooraf aanmelden
We verwachten dat er veel belangstelling zal zijn voor de presentaties van Van Heeswijk en Uijterwaal. Daarom kunnen leden van de Dorpsraad zich desgewenst vooraf aanmelden voor de vergadering. Er worden voorin de kerk hiervoor banken vrijgehouden. U kunt tevens voor maximaal één extra persoon (bijv. uw partner) een plaats reserveren.

Aanmelding met vermelding van uw naam en adres en de naam van eventuele introducé per email aan de secretaris rene.pluymert@dorpsraadgorssel.nl 

Na afloop bieden we u graag een drankje aan.

Agenda en andere stukken voor de vergadering (pdf):
– Agenda >>>
– Verslag van de vergadering van 23 mei 2013 >>>
– Financieel overzicht 2013 en begroting 2014 >>>
– Rapport van de kascommissie >>>