Algemene Ledenvergadering 1 april 2015

De Vereniging Dorpsraad Gorssel houdt op woensdag 1 april a.s. haar algemene (leden) vergadering.
Inloop met koffie vanaf 19.45 uur. Aanvang vergadering 20.00 uur.
Locatie: ’t Trefpunt.
Ook niet-leden van de Dorpsraad zijn welkom; zij hebben echter geen stemrecht. 

Aanwezig zijn ook wethouder mw. Trix van der Linden (kernwethouder voor Gorssel) en kerncontactfunctionaris mw. Liesbeth van Rijn. 

Officiële deel
In de vergadering zullen het bestuur en de werkgroepen verslag doen van hun activiteiten en plannen. Toegelicht zal worden hoe onderdelen uit ons gezamenlijke Dorpsplan 2013-2017 worden opgepakt. De financiën van het afgelopen jaar 2014 en de begroting 2015 zullen uiteraard ook aan de orde komen. En er staat een bestuurswisseling gepland.
Tijdens de vergadering vernemen we graag uw mening en ideeën.
Agenda en andere stukken kunt u onderan dit artikel openen, inzien en printen.

Lezing 
Na het officiële deel en een korte pauze is er een presentatie van archeologe Nathalie Vossen. Zij zal aan de hand van archeologische vondsten het een en ander vertellen over de bewoningsgeschiedenis van Gorssel en omgeving.
Nathalie Vossen werkt onder meer voor de gemeente Lochem, heeft een adviesbureau Pro-Erfgoed voor cultuurhistorisch erfgoed en ruimtelijke ordening. Zij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Archeologen en redacteur bij het tijdschrift Monumenten. 

Na de lezing nodigen we u graag uit om aan de bar van ’t Trefpunt na te praten met een drankje.

Agenda en andere stukken voor de vergadering (pdf):

– Agenda >>>
– Verslag van de vergadering van 27 mei 2014 >>>
– Bijlage bij dit verslag: Presentaties op scherm (pdf) >>>
– Financieel overzicht 2014 >>>
– Begroting 2015 >>>
– Rapport van de kascommissie >>>

 
Gorssel, 13 maart 2015 (aangevuld 19 maart 2015)