Nieuw bestemmingsplan

Bestemmingsplan kern Gorssel (2012-2013)
In 2013 is voor de kern Gorssel een geheel nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Het oude bestemmingsplan was verouderd en moest op grond van de Wet Ruimtelijke Ordening worden geactualiseerd en gedigitaliseerd. De Dorspraad heeft een uitgebreide reactie ingediend op het voorontwerp bestemmingsplan. De belangrijkste punten uit die reactie waren de te royale en aaneengesloten bouwvlakken in het centrum en de wens tot extra bescherming van de open groene terreinen in de kern. Veel van onze bezwaren zijn verwerkt in het daarop volgende ontwerp bestemmingsplan. Niettemin is ook een reactie op dit ontwerp ingediend, maar daar is slechts weinig van overgenomen. De gemeente is echter tegemoet gekomen aan de belangrijkste bezwaren van de Dorpsraad op het (voor)ontwerp.